Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

SBS Dinka News 06/04/2022

SBS Dinka News Source: SBS

Acïï Akuma Australia caal cë man adɛ̈ keke bë dhɛ̈ŋken juak yic në dhɛ̈ɛ̈ŋ ka mɛ̈i mor arëtic ku lëukɛ̈ bïk ɣet të mec. Në adiɛɛr cë rɔt loi në ye mɛn në kɛɛm ke bɛ̈i thiääk kenë Australia, keka ye akuma tïŋ cë man adɛ̈ bë kake gël juak yic ke bë piath.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
SBS Dinka News 06/04/2022 07/04/2022 11:50 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More