Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

SBS Dinka News 13/04/2022

SBS Dinka News Source: SBS

Bɛ̈ny ŋäär panë Australia ee kɔ̈ɔ̈c caal cë man adɛ̈ ke bë ke looi ke penë Dhcï ye nïïn 21. Kɛc ke pane Australia cë röth gɔ̈ɔ̈r në ye mɛn keke bë cuɛt abë ya kɔc ke million ke 17. Ago kɔc kedhiɛ cuɛɛt bë bë raan ë keek nɔŋ nomlääu ben kuany, ke yïn ye cɔl ba rink uku jɔl ya të rëër yin thïn caar. Akɔɔr ba rinku tïŋ ku ba keek cɔ̈kpiny agut cë pɛi nïïn ye 18.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
SBS Dinka News 13/04/2022 13/04/2022 14:23 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More