Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

SBS Dinka News 21/05/2022

SBS Dinka News Source: SBS

Thëëi ke kɔc ke pane Auɛtralia abë të cennë këriɛ̈ɛ̈c rɔt luɔi thïn nyic. Në ye mɛn ke kɔc juïc adhiac keke cuɛt ku kuɛ̈ɛ̈n abë rɔt jäl gɔl të cennë ɣän kedhiɛɛc thïïc. SBS Dinka abë ke lëk week në të benë kɛ̈ŋ röth luɔi thïn në ye man thɛ̈ië. Piɛ̈ŋ ku daaikɛ̈ në Facebook yic nëŋö week buk keek lɛ̈k.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
‘We have huge families, but we don’t take responsibility for a single child serious.’ 11/06/2022 11:22 ...
Atong Deng Awel:'I witnessed our children hurting each other, not the police' 11/06/2022 11:48 ...
Enough is Enough: ‘We need stabbings to stop here in Australia among young people 10/06/2022 24:49 ...
View More