Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

SBS Dinka News 28/10/2020

SBS Dinka Radio Source: SBS

Panë Victoria ee päl nomlääu benë kɔc ya cath kuka cën raan ce puɔ̈l në kaamë 25km të lee ɣen taai. Acën gël benë yïn bɛɛr gɛ̈l baai në ye mɛn kuka kɔɔr ba nyic cë man adɛ̈ ke kɔc kerou keek ka ke puɔ̈l bïth röth neem kenë mïïthken.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
SBS Dinka News 28/10/2020 28/10/2020 13:36 ...
SBS Dinka News 05/12/2020 05/12/2020 13:20 ...
SBS Dinka News 02/12/2020 02/12/2020 13:40 ...
‘Cuaai anɔŋ ka ye kek riɔ̈ɔ̈k në guɔ̈pic të cïn ye cath ku ba yï guɔ̈p dɔ̈k’ 02/12/2020 12:29 ...
'Excess body weight can cause some serious problem to your health' 02/12/2020 12:29 ...
‘Wuɔk nɔŋ yic kɔc lëu bil pol apiɛth ku wuɔk cën cök war yenë wuɔk kek pol ne Kakuma enë’ 02/12/2020 17:48 ...
Bɛ̈ny thɛɛrë Thudän Sadiq al-Mahdi ee thou ke ye run 84 28/11/2020 10:09 ...
"We need to take weight issue seriously as South Sudanese Women' 25/11/2020 12:40 ...
SBS Dinka Radio 25/11/2020 25/11/2020 15:22 ...
SBS Dinka News 21/11/2020 21/11/2020 13:23 ...
View More