Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Settlement Guide: What is ATAR and why is it important?

University admissions centres across country have different eligibility requirements for receiving an ATAR. Source: Getty Images/SDI productions

Në thööke ɣönë thiɛ̈ɛ̈r ku rou ke mɛnhë thukul aye kɔɔr bë dhïl yök në ATAR piɛth ago yen cɔk nɔŋ dhöl lëu ben kë kɔɔr në jamya lɔ kuɛɛt. ATAR ke ye ajuiɛɛr wääcic yenë mɛnh thök dhöle 12 kɔɔr bë dhil tiɛ̈m në 70 në buɔtic ago dhölë de lääu. Ye ciɛ̈t ke yïn nɔŋ nyic na në të yen rɔt luɔi thïn? Piŋ ye akölkölë ku yïn bë piŋ të nɔŋ kɔc nɔŋ ka nyickɛ̈ keek në biän ATAR.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Settlement Guide: What is ATAR and why is it important? 02/02/2022 11:36 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More