Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Settlement Guide:Puɔ̈kkë ciɛŋ në kaamë tik kenë mony në tuanyë COVID-19 yic.

Unhappy couple Source: Getty Images

Puɔkkë ciɛŋ në kaamë tiŋ kenë moc ee yic nɔŋ nuandit kuka tɔ̈ ke cë ye yic juak në tuanyë COVID-19. Në ye mɛn ye ciɛ̈t ke yïn lëu ba nɔŋ ajuiɛɛrë muŋë mïïth ku të benë week ya wɛ̈ɛ̈r thïn.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Settlement Guide:Puɔ̈kkë ciɛŋ në kaamë tik kenë mony në tuanyë COVID-19 yic. 21/10/2020 13:07 ...
SBS Dinka News 05/12/2020 05/12/2020 13:20 ...
SBS Dinka News 02/12/2020 02/12/2020 13:40 ...
‘Cuaai anɔŋ ka ye kek riɔ̈ɔ̈k në guɔ̈pic të cïn ye cath ku ba yï guɔ̈p dɔ̈k’ 02/12/2020 12:29 ...
'Excess body weight can cause some serious problem to your health' 02/12/2020 12:29 ...
‘Wuɔk nɔŋ yic kɔc lëu bil pol apiɛth ku wuɔk cën cök war yenë wuɔk kek pol ne Kakuma enë’ 02/12/2020 17:48 ...
Bɛ̈ny thɛɛrë Thudän Sadiq al-Mahdi ee thou ke ye run 84 28/11/2020 10:09 ...
"We need to take weight issue seriously as South Sudanese Women' 25/11/2020 12:40 ...
SBS Dinka Radio 25/11/2020 25/11/2020 15:22 ...
SBS Dinka News 21/11/2020 21/11/2020 13:23 ...
View More