Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Bɛ̈ny Nyandeeŋ de Mabiör ee lɔ jam në akutë UN nom në New York

South Sudan - Vice President Addresses UN General Debate, 76th Session Source: UN

Rebecca Nyandeeŋ de Mabiör man cë lɔ jam në UN në New York në nyinë Bɛ̈ny Kiir yic, ee cööt cë man adɛ̈ ke kɔc ke piny nom bë kɔ̈ɔ̈c kenë akuma ë junub në luɔɔië dɔ̈ɔ̈r. Bɛ̈ny Nyadeeŋ ee jam në ka loi röth në ye mɛn ku jɔl ya të lëu benë pin nom keek kuɔny.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Bɛ̈ny Nyandeeŋ de Mabiör ee lɔ jam në akutë UN nom në New York 25/09/2021 07:47 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More