Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Kɔc juïc ke panë Junub ku yekkɛ̈ kɔc ke Ɣothuraliɛ alɔ tem pinyë Apirka

Philip Geu and his cousin at the airport Source: supplied

Kɔc juïc ke panë Junub ku yekkɛ̈ kɔc ke Ɣothuraliɛ alɔ tem pinyë Apirka ku bɛ̈n ciɛ̈n ee yic riɛɛr wäär cennë dhɔ̈l thiɛ̈ɛ̈k. Pilip Geu Ŋɔ̈ŋ ee rantöŋë kɔc cë lɔ tem ëtï ku wuɔk në ye akölkölë ye kölë. Kɔc cën kɔcken atɔ̈ kek gum ku dhukden ciɛ̈n ee yic riɛɛr.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Kɔc juïc ke panë Junub ku yekkɛ̈ kɔc ke Ɣothuraliɛ alɔ tem pinyë Apirka 24/10/2020 23:47 ...
SBS Dinka News 05/12/2020 05/12/2020 13:20 ...
SBS Dinka News 02/12/2020 02/12/2020 13:40 ...
‘Cuaai anɔŋ ka ye kek riɔ̈ɔ̈k në guɔ̈pic të cïn ye cath ku ba yï guɔ̈p dɔ̈k’ 02/12/2020 12:29 ...
'Excess body weight can cause some serious problem to your health' 02/12/2020 12:29 ...
‘Wuɔk nɔŋ yic kɔc lëu bil pol apiɛth ku wuɔk cën cök war yenë wuɔk kek pol ne Kakuma enë’ 02/12/2020 17:48 ...
Bɛ̈ny thɛɛrë Thudän Sadiq al-Mahdi ee thou ke ye run 84 28/11/2020 10:09 ...
"We need to take weight issue seriously as South Sudanese Women' 25/11/2020 12:40 ...
SBS Dinka Radio 25/11/2020 25/11/2020 15:22 ...
SBS Dinka News 21/11/2020 21/11/2020 13:23 ...
View More