Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Akuma ë panë Junup Thudän ee wɛ̈t cïï Akutë UN Humans Right luel jäi

Two thirds of children in South Sudan are malnourished Source: AP

Akuma ë panë Junup Thudän ee wɛ̈t cïï Akutë UN Humans Right luel jäi në biän cenë ke riɛ̈th në wëu cë määr. Në ye mɛn acïï akut caal cë man adɛ̈ ke mëliöön ke 73 cë määr ku mëliöön ke 39 ake mɛ̈ɛ̈r në kaamë pɛ̈I kerou. Në yaaŋ loi rɔt pane Junub keka tɔ̈ ke cenë akut jam ye rɛ̈ɛ̈c ku yaaŋ aye röth luɔ̈I kɔc niɔp.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Akuma ë panë Junup Thudän ee wɛ̈t cïï Akutë UN Humans Right luel jäi 29/09/2021 08:13 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More