Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Kɔc cennë pïu ke bɛ̈iken riɔ̈ɔ̈k abë keek kuɔny në bɛ̈I benë keek ke rëër thïn

Source: AAP Image/Supplied by the Department of Defence, Bradley Richardson

Panë NSW atɔ̈ ke cennë kɔc juïc cɛ̈n ɣän benë keek ke rëër thïn kukacïï akuma them cë man adɛ̈ ke bë kɔc kɔ̈ɔ̈m yiɛ̈n ɣän benë keek ke tɔ̈ thïn. Acïï Bɛ̈ny Dominic caal cë man adɛ̈ ke kɔc cennë ɣööt ke riääk abë keek yiɛ̈n të thiin benë keek ceŋ.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Kɔc cennë pïu ke bɛ̈iken riɔ̈ɔ̈k abë keek kuɔny në bɛ̈I benë keek ke rëër thïn 12/03/2022 11:24 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More