Coming Up Wed 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Akutë World Food Programme ee yiɛ̈n ariɔmë Nobel Peace Prize në runë 2020

The United Nations World Food Programme won the Nobel Peace Prize on Friday. Source: Website

Akutë World Food Programme ee yiɛ̈n ariɔmë Nobel Peace Prize në runë 2020 ke ye alɛɛc në luɔi cenë lui në run juïc në piny ke kony kɔc cɔk në ɣän ke tɔɔŋ. Në ye ke bɛ̈ny atɔ̈ ke cë piɔ̈u miɛt në kë piɛth cë rɔt looi kuka leec yen kɔc ye lui kenë akut.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Akutë World Food Programme ee yiɛ̈n ariɔmë Nobel Peace Prize në runë 2020 10/10/2020 07:59 ...
SBS Dinka News 05/12/2020 05/12/2020 13:20 ...
SBS Dinka News 02/12/2020 02/12/2020 13:40 ...
‘Cuaai anɔŋ ka ye kek riɔ̈ɔ̈k në guɔ̈pic të cïn ye cath ku ba yï guɔ̈p dɔ̈k’ 02/12/2020 12:29 ...
'Excess body weight can cause some serious problem to your health' 02/12/2020 12:29 ...
‘Wuɔk nɔŋ yic kɔc lëu bil pol apiɛth ku wuɔk cën cök war yenë wuɔk kek pol ne Kakuma enë’ 02/12/2020 17:48 ...
Bɛ̈ny thɛɛrë Thudän Sadiq al-Mahdi ee thou ke ye run 84 28/11/2020 10:09 ...
"We need to take weight issue seriously as South Sudanese Women' 25/11/2020 12:40 ...
SBS Dinka Radio 25/11/2020 25/11/2020 15:22 ...
SBS Dinka News 21/11/2020 21/11/2020 13:23 ...
View More