Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc

Counting to resume in three final undecided seats Source: SBS

Në bɛ̈ɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke Australia ke ɣän ke cuɛt atɔ̈ keke cë thïïk në ye mɛn ku pane tueŋë Australia aŋoot ke kën guɔ̈ thïïc. Në kaamë ye mɛn kenë wɛ̈ɛ̈ric ke kë loi rɔt ëbɛ̈n abë nyic ku thööc cë keek tiam abuk keek lɛ̈k week. Tiɛitkɛ̈ ku piɛ̈ŋ në ka buk keek lɛ̈k week.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
‘We have huge families, but we don’t take responsibility for a single child serious.’ 11/06/2022 11:22 ...
Atong Deng Awel:'I witnessed our children hurting each other, not the police' 11/06/2022 11:48 ...
Enough is Enough: ‘We need stabbings to stop here in Australia among young people 10/06/2022 24:49 ...
View More