Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Yeŋö yen në run ë Lunar Year cäm yai në Australia?

Lion dancers perform during the Georges River Lunar New Year Festival in Sydney, Source: Getty Images

Runë Lunar New Year atɔ̈ ke nyic cë man adɛ̈ ke ye gölë ruɔ̈ɔ̈n të nɔŋ kɔc ke kuɛɛt ke Cäinïïth kuka tɔ̈ në ye mɛn ke cë ye biäk ka biänë ciɛŋ në Australia. Na go caar key an ye looi në Sydney yenë ka tɔ̈ ke ye kë dït wɛ̈ɛ̈r awɛk ye keek loi kedhiɛ në ka cë keek loi në Asia.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Yeŋö yen në run ë Lunar Year cäm yai në Australia? 01/02/2022 09:20 ...
SBS Dinka News 02/07/2022 02/07/2022 12:45 ...
SBS Dinka News 29/06/2022 30/06/2022 13:41 ...
Awer Mabil: 'Being a motivation to young people makes me happy' 29/06/2022 15:54 ...
SBS Dinka News 22/06/2022 23/06/2022 13:36 ...
‘We have helped people to find jobs in bus, tram driving and traffic control’ 21/06/2022 05:37 ...
"We have to know that all children have rights to have access to all parents" 21/06/2022 10:22 ...
SBS Dinka News 18/06/2022 18/06/2022 12:32 ...
SBS Dinka News 15/06/2022 15/06/2022 17:29 ...
Awer Mabil’s mother celebrates and appreciates everyone for supporting her son 15/06/2022 16:11 ...
View More