Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
SBS DINKA

Hellen Berberi:”Ca ka bïn ke mïïth ya gäät nyin në nïïn cën thukul juiir”?

Children playing at the park Source: Getty Images

Ke thukul cë thïïc në ye mɛn në bɛ̈i juïc ke panë Australia, keka piɛth bë nɔŋ ka ca keek tääu bïn ke ye pol wenë mïïthku ka mïïth nyic keek. Baai, ke yïn lëu nɔŋ ajuiir wääcic ca kek tääu ku bïn ke ya pol wenë keek.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Hellen Berberi:”Ca ka bïn ke mïïth ya gäät nyin në nïïn cën thukul juiir”? 22/09/2021 08:52 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More