Coming Up Wed 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

What to know about life and funeral insurance

Hellen Berberi Source: Ajak Deng Chiengkou

Panë Australia keka thiekic bë nɔŋ të yin pïïrdu caaric ku ba nɔŋ ajuiɛɛr bïn rɔt ya gël. Na pïïr raan keka nɔŋ dhɔ̈l yen ke pïïrde kän ku bë rɔt kɔ̈ɔ̈r akut bë ya yiɛ̈n wëu ku bïk nyïïn tït në yen të nɔŋ en rɛ̈ɛ̈c loi rɔt.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
What to know about life and funeral insurance 21/04/2021 12:46 ...
Cuɛɛt ee kɔ̈ɔ̈c në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ku biak tueeŋ aŋoot ke kën thïïc 21/05/2022 05:13 ...
SBS Dinka News 21/05/2022 21/05/2022 16:20 ...
Millions face famine as droughts hit Horn of Africa 21/05/2022 08:36 ...
Final day of election campaigning on friday 21/05/2022 09:16 ...
Settlement Guide: How to join the SES in Australia? 18/05/2022 09:19 ...
Akuar Dut:'You can now vote early" 14/05/2022 11:08 ...
SBS Dinka News 14/05/2022 14/05/2022 17:21 ...
Maker Mayek: 'The ruling by High Court spells doom and gloom for detainees and practitioners' 14/05/2022 25:27 ...
Pope Francis, the Archbishop of Canterbury and Church of Scotland Moderator to visit South Sudan in July 11/05/2022 09:21 ...
View More