Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ພັກຣັຖປະຕິວັດປະຊາຊົນລາວເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ

My money - Pixabay

ພາສີແລະອາກອນຕ່າງໆໃນ ສປປລາວ ທີ່ພັກຣັຖເກັບໄດ້ຫາຍໄປຢ່າງມາກມາຍ...ຕົວຢ່າງໃນຍຸກສະໄໜຮັຖບານ ບົວສອນ ບູຜາວັນ ມີການສຶບສວນເບີງເງິນດັງກ່າວແລະຮູ້ວ່າມັນຫາຍໄປມາກມາຍທີ່ບາງແຂວງຫາຍໜົດກ້ຽງກໍມີ. ນີ້ືຖຶກຄະນະກັມການການສຶບສວນມອບຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກການສຶບສວນນັ້ນໃຫ້ຊະພາປະຊາຊົນໄປແລ້ວໃນເມື່ອກ່ອນໜ້າສະຫາຍ ບົວນອນ ບຸຜາວັນ ພະລາດຕົກໄປຈາກຕຳແໜ່ງຂອງສະຫາຍ. ຕົກມາໃນຍຸກ 2019 ພັກຣັຖຄອມມຸຍນິດລາວຈະເລີ້ມເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກປະຊາຊົນລາວ ແຕ່ຈາກການກະທຳດັ່ງນີ້ແມ່ນຈະສາມາດກະທຳໄດ້ປານໃດ ແລະປະຊາຊົນຈະໄດ້ຫັຍງຍ້ອນແດ່?...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ພັກຣັຖປະຕິວັດປະຊາຊົນລາວເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ 27/06/2019 05:10 ...
ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 19/09/2019 04:23 ...
ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 19/09/2019 04:44 ...
ໂລກໃໜ່ທີ່ມີນ້ຳ ທີອາດຢູ່ກິນໄດ້ ຖຶກຄົ້ນພົບເຫັນ 19/09/2019 04:51 ...
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຄຫະສະຖານໄດ້ 19/09/2019 04:26 ...
ຊີ້ນທຽມມີເກືອປົນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂພາບມີຄວາມສ່ຽງ 19/09/2019 03:14 ...
ຜູ້ແທນອອຍເຕຼເລັຍ ເລືອດຈິນ ເປັນລູກແຫຼ້ງຕີນມື ສປຈີນ ບໍ່? 19/09/2019 04:37 ...
ເຂື່ອນນ້ຳງ່ຽບ 1 ເປີດປັ່ນໄຟຂາຍແລ້ວ ບັດນີ້ 19/09/2019 04:03 ...
ອອສເຕຼເລັຍປາບປາມການໜືພາສີກັບສາກົນ 19/09/2019 05:21 ...
View More