Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ໂຄງການຢືມເງີນຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດແມ່ນຫັຍງ?

For sale - Getty

ໃນອອສເຕຼເລັຍ ນັບມື້ນັບຍາກເມືອໜ້າທີ່ຄົນທີ່ຈະຊື້ບ້ານເຮືອນຫັຼງທຳອິດຈະກ່າວເຂົ້າຕລາດເຄຫະສະຖານໄດ້.ນີ້ແມ່ນຍ້ອນທີ່ຣາຄາບ້ານເຮືອນທົ່ວອອສເຕຼເລັຍແພງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ... ແຕ່ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍມີການຊ່ວຍເຫຼືອໄວ້ບໍ່ຣິການທີ່ຮຽກວ່າ ການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດ (ເຟີດໂຮມໂອນເນີ້ແຄຼນຕ໌).ນີ້ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍມີໂອກາດທີ່ຈະຊື້ເຮອນຊານບ້ານຊ່ອງໄດ້...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ໂຄງການຢືມເງີນຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດແມ່ນຫັຍງ? 04/07/2019 07:23 ...
ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 19/09/2019 04:23 ...
ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 19/09/2019 04:44 ...
ໂລກໃໜ່ທີ່ມີນ້ຳ ທີອາດຢູ່ກິນໄດ້ ຖຶກຄົ້ນພົບເຫັນ 19/09/2019 04:51 ...
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຄຫະສະຖານໄດ້ 19/09/2019 04:26 ...
ຊີ້ນທຽມມີເກືອປົນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂພາບມີຄວາມສ່ຽງ 19/09/2019 03:14 ...
ຜູ້ແທນອອຍເຕຼເລັຍ ເລືອດຈິນ ເປັນລູກແຫຼ້ງຕີນມື ສປຈີນ ບໍ່? 19/09/2019 04:37 ...
ເຂື່ອນນ້ຳງ່ຽບ 1 ເປີດປັ່ນໄຟຂາຍແລ້ວ ບັດນີ້ 19/09/2019 04:03 ...
ອອສເຕຼເລັຍປາບປາມການໜືພາສີກັບສາກົນ 19/09/2019 05:21 ...
View More