Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ບຸນສິ້ນຄ້າໃນຂອນແກ່ນ . ສາກົນເຂົ້າຮ່ວມບຸນຜີຕາໂຂນ. ຊຽງຮາຍຈັດແລ່ນທົນ.

Traditional dance in Thailand - Pixabay

ຂອນແກ່ນຈັດບຸນສິ້ນຄ້າອັນໃຫຍຸໂຕອັນນ່ຶງຂຶ້ນເພື່ອສ້າງໂອກາດໃນດ້ານທຸຣະກິດຂຶ້ນແ່ກປະເທດໄທຍ໌...ມີລາວເຂົ້າຮ່ວມນຳບໍ? ຈັ່ງວັດເລີຍຈັດບຸນ ຜີຕາໂຂນ 2019 ໂດຍມີບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 6 ປະເທດສາກົນເຂົ້າຮ່ວມນຳ.ໃນນັ້ນມີ ສປປລາວ ມີໜ້ານຳດ້ວຍ... ຈັ່ງວັດຊຽງຮາຍເປັນດິນແດນຫ່ງນຶ່ງໃນໄທຍ໌ທີ່ບໍ່ນ້ອຍໜ້າໃນດ້ານກິລາໃດໆ.ໃນປີນີ້ 2019 ຊຽງຮາຍ ຈັດການແຂ່ງຂັນແລ່ນທົນຫຼາຍລຸ້ນຂຶ້ນ ແລະນີ້ກໍແມ່ນເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍ.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ບຸນສິ້ນຄ້າໃນຂອນແກ່ນ . ສາກົນເຂົ້າຮ່ວມບຸນຜີຕາໂຂນ. ຊຽງຮາຍຈັດແລ່ນທົນ. 04/07/2019 13:38 ...
ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ ຂົ ງ ເ ຂ ດ ແ ມ່ ນ້ຳ ຂອງ 23/9/19 23/09/2019 22:50 ...
ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະຣັດຊົດຊ່ວຍເອົາເສຣີປະຊາທິປະໄຕ 21/09/2019 10:54 ...
ຝຸງຊົນຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານໂລກຮ້ອນ 21/09/2019 05:19 ...
ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 19/09/2019 04:23 ...
ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 19/09/2019 04:44 ...
ໂລກໃໜ່ທີ່ມີນ້ຳ ທີອາດຢູ່ກິນໄດ້ ຖຶກຄົ້ນພົບເຫັນ 19/09/2019 04:51 ...
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຄຫະສະຖານໄດ້ 19/09/2019 04:26 ...
ຊີ້ນທຽມມີເກືອປົນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂພາບມີຄວາມສ່ຽງ 19/09/2019 03:14 ...
View More