Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ອູບົນ-ຈຳປາສັກສົ່ງເສີມການຄ້າ. ທະຫານໄທຍ໌ຈັດບຸນອາສມັກໂລກ. ໄທຍ໌ເດີນໜ້າຣົດໄຟຄວາມໄວສູງໂຄຣາດ-ໜອງຄາຍ

Thai soldier on mountain top - Pixabay

ສະພາອຸສຫະກັມອູບົນຣາຊທານີ-ຈຳປາສັກປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນສົ່ງເສີມການຄ້າ-ການລົງທຶນໄທຍ໌-ລາວ... ໂຮງຮຽນເສນາທິການທະຫານໄທຍ໌ຈັດບຸນອາສາສມັກໂລກລ້ຳລຶກເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຖ້ຳຫ້ວຍຫຼວງ ຊຽງຮາຍ ເພ່ືອໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງພະລັງອາສມັກຂອງມະນຸດ. ໄທຍ໌ເດີນໜ້າຣະບົບຣົດໄຟຄວາມໄວສູງ ໂຄຣາດ-ໜອງຄາຍ ຣະຍະສອງໃຫ້ແລ້ວຕາມກຳໜົດໄວ້.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ອູບົນ-ຈຳປາສັກສົ່ງເສີມການຄ້າ. ທະຫານໄທຍ໌ຈັດບຸນອາສມັກໂລກ. ໄທຍ໌ເດີນໜ້າຣົດໄຟຄວາມໄວສູງໂຄຣາດ-ໜອງຄາຍ 11/07/2019 15:54 ...
ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ ຂົ ງ ເ ຂ ດ ແ ມ່ ນ້ຳ ຂອງ 23/9/19 23/09/2019 22:50 ...
ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະຣັດຊົດຊ່ວຍເອົາເສຣີປະຊາທິປະໄຕ 21/09/2019 10:54 ...
ຝຸງຊົນຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານໂລກຮ້ອນ 21/09/2019 05:19 ...
ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 19/09/2019 04:23 ...
ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 19/09/2019 04:44 ...
ໂລກໃໜ່ທີ່ມີນ້ຳ ທີອາດຢູ່ກິນໄດ້ ຖຶກຄົ້ນພົບເຫັນ 19/09/2019 04:51 ...
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຄຫະສະຖານໄດ້ 19/09/2019 04:26 ...
ຊີ້ນທຽມມີເກືອປົນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂພາບມີຄວາມສ່ຽງ 19/09/2019 03:14 ...
View More