Coming Up Mon 4:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢຶດໜັນກັບການລຸດຜ່ອນຈຳນວນເດັກນ້ອນອ່ອນຕາຍໃນທ້ອງ

Healthy baby - Pixabay

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢຶດໜັ້ນຈະແກ້ໄຂຈຳນວນການຕາຍທີຮຽກວ່າ ສະຕຽນເບກທ໌.ພວກເພີ່ນທຸ້ມເທເງິນຄຳ 52 ລ້ານໂດລາໃສ່ການຄົ້ນຄົ້ວແລະການບອກສອນແລະການຊົດຊ່ວຍບັນເທົາຄອບຄົວຕ່າງໆທີ່ຖຶກກະທົບກະແທກຍ້ອນການຕາຍນັ້ນ. ສະຕຽນເບີກທ໌ ແມ່ນການທີ່ເດັກນ້ອນອ່ອນຕາຍຢູ່ໃນທ້ອງຫຼືໃນຣະຍະທີ່ກຳລັງຄອດອອກມາຢູ່.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຢຶດໜັນກັບການລຸດຜ່ອນຈຳນວນເດັກນ້ອນອ່ອນຕາຍໃນທ້ອງ 11/07/2019 08:26 ...
ໄທຍຸຈັບ"ລາວ"ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ໌ອີກແລ້ວ. ໄທຍ໌-ລາວຊຸກຍູ້ການຄ້າຊາຍແດນ. ຊ່ວງເຮືອ ໄທຍ໌ທີນຶ່ງ ລາວທີສອງ ວຽກຕົກຮອບ 21/09/2019 24:37 ...
ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະຣົດຊົດຊ່ວຍເອົາເວຣີປະຊາທິປະໄຕ 21/09/2019 10:54 ...
ຝຸງຊົນແລະຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານໂລກຮ້ອນ 21/09/2019 05:19 ...
ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 19/09/2019 04:23 ...
ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 19/09/2019 04:44 ...
ໂລກໃໜ່ທີ່ມີນ້ຳ ທີອາດຢູ່ກິນໄດ້ ຖຶກຄົ້ນພົບເຫັນ 19/09/2019 04:51 ...
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຄຫະສະຖານໄດ້ 19/09/2019 04:26 ...
ຊີ້ນທຽມມີເກືອປົນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂພາບມີຄວາມສ່ຽງ 19/09/2019 03:14 ...
View More