Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS LAO

ວາງແຜນລ່ວງໜ້າເພື່ອບາດບໍ່ສາມາດຈະຕັດສິ້ນໃຈໄດ້ອີກແລ້ວ

Elderli in wheel chair - Pixabay

ການວາງແຜນໄວ້ສຳຫັຼບການດູແລໂຕເອງໃນບັ້ນທ້າຍຊີວິດ ບໍ່ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນວຽກງານຣະດັບເອງສຳຫັຼບຄົນສ່ວນໃຫຍ່.ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍພຽງແຕ່ 15% ເທົານັ້ນບົ່ງວາງເປັນລາຍຣັກອັກສອນໄວ້ຄວາມປາຖນາຂອງພວກຂະເຈົ້າສຳຫັຼບດ້ານສຸຂພາບ. ການບ່ົ່ງບອກໃຫ້ກະທຳສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ເມື່ອເຮົາບໍ່ເປັນເຮົາເອງອີກແລ້ວ ແມ່ນການກະທຳອັນສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຈະກະທຳໄວ້...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ວາງແຜນລ່ວງໜ້າເພື່ອບາດບໍ່ສາມາດຈະຕັດສິ້ນໃຈໄດ້ອີກແລ້ວ 25/07/2019 06:31 ...
ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 19/09/2019 04:23 ...
ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 19/09/2019 04:44 ...
ໂລກໃໜ່ທີ່ມີນ້ຳ ທີອາດຢູ່ກິນໄດ້ ຖຶກຄົ້ນພົບເຫັນ 19/09/2019 04:51 ...
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຄຫະສະຖານໄດ້ 19/09/2019 04:26 ...
ຊີ້ນທຽມມີເກືອປົນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂພາບມີຄວາມສ່ຽງ 19/09/2019 03:14 ...
ຜູ້ແທນອອຍເຕຼເລັຍ ເລືອດຈິນ ເປັນລູກແຫຼ້ງຕີນມື ສປຈີນ ບໍ່? 19/09/2019 04:37 ...
ເຂື່ອນນ້ຳງ່ຽບ 1 ເປີດປັ່ນໄຟຂາຍແລ້ວ ບັດນີ້ 19/09/2019 04:03 ...
ອອສເຕຼເລັຍປາບປາມການໜືພາສີກັບສາກົນ 19/09/2019 05:21 ...
View More