Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS LAO

ປະຊາຊົນໄທຍ໌ຕໍ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ຊື້ໄຟຟ້າລາວ. ເຂື່ອນໄຊຍະລູລີປະຕິເສດວ່າບໍ່ປິດເຂື່ອນ. ໄທຍ໌ຕາມຈັນໂຈນປຸ້ນຄຳຮອດ ສປລາວ

Thai traffic police - Pixabay

ປະຊາຊົນໄທຍ໌ທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງໄຊຍະບູລີຟ້ອງຮ້ອງສານກົດໜາຍແຫ່ງຊາດໄທຍ໌ໃຫ້ສັ່ງບໍ່ໃຫ້ຊື້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຍ້ອນວ່າພາກລຸ່ມຂອງເຂື່ອນນັ້ນຕົກຢູ່ໃນວິກິດຄວາມເສັຍວາຍວອດມາກມາຍຢູ່. ທາງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີປະໂລອອກມາຊີ້ແຈງວ່າເຂື່ອນນັ້ນບໍ່ປິດກັກນ້ຳໄວ້... ເຊ່ືອໄດ້ບໍ່? ຕຳຣວດໄທຍ໌ຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງໄປ ສປລາວ ຕາມຈັບໂຈນປຸ້ນຮ້ານຂາຍຄຳຂອນແກ່ນພາຍຫັຼງຈັບໄດ້ແລ້ວສອງຄົນທີ່ ອູດອນຣາຊທານີ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ປະຊາຊົນໄທຍ໌ຕໍ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ຊື້ໄຟຟ້າລາວ. ເຂື່ອນໄຊຍະລູລີປະຕິເສດວ່າບໍ່ປິດເຂື່ອນ. ໄທຍ໌ຕາມຈັນໂຈນປຸ້ນຄຳຮອດ ສປລາວ 29/07/2019 18:15 ...
ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ ຂົ ງ ເ ຂ ດ ແ ມ່ ນ້ຳ ຂອງ 23/9/19 23/09/2019 22:50 ...
ໄທຍ໌ຈັບ"ລາວ"ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ອີກແລ້ວ. ໄທຍ໌-ລາວຊຸກຍູ້ການຄ້າຊາຍແດນ. ຊ່ວງເຮືອ ໄທຍ໌ທີນຶ່ງ ລາວທີສອງ ວຽກຕົກຮອບ 21/09/2019 24:37 ...
ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະຣັດຊົດຊ່ວຍເອົາເສຣີປະຊາທິປະໄຕ 21/09/2019 10:54 ...
ຝຸງຊົນຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານໂລກຮ້ອນ 21/09/2019 05:19 ...
ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 19/09/2019 04:23 ...
ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 19/09/2019 04:44 ...
ໂລກໃໜ່ທີ່ມີນ້ຳ ທີອາດຢູ່ກິນໄດ້ ຖຶກຄົ້ນພົບເຫັນ 19/09/2019 04:51 ...
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຄຫະສະຖານໄດ້ 19/09/2019 04:26 ...
View More