Coming Up Mon 4:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS LAO

ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ

African pigs - Pixabay

ໄທຍ໌ໂອສະນາການທ່ອງທ່ຽວໄປຕາມຮອງຮອຍຂອງ ໂຮຈີ້ມິ່ນ ເພື່ອຈັ່ງວັດນະຄອນພະນົມພິຈິດ ແລະອູດອນຣາຊທານີ.ໂຮຈີ້ມິ່ນ ແລະ ສຸພານຸວົງ ຄັນບໍ່ມີປະເທດໄທຍຸຊ່ວຍໄວ້ແມ່ນຄົງຕາຍໃຫ້ຝຣັ່ງເສດ. ໄທຍ໌ກໍຊ່ວຍທັງສອງສະຫາຍນັ້ນໃນດ້ານວຽກບ້ານການເມືອງດ້ວຍ... ໄທຍ໌ກຳລັງພະຍາຍາມປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິວາໜູອາຟຼິກກາທີ່ຣະບາດຂຶ້ນໃນບາງແຫ່ງໃນຊາຍແດນໄທຍ໌-ພະມາ ໂດຍທີ່ວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ມີຂຶ້ນໃນໄທຍ໌ເທື່ອ. ບຶງການຈັດບຸນການຄ້າຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຈັງວັດຊົນບູຣີໂດຍດຶງເອົາການຄ້າຂອງແຂວງປາກຊັນເຂົ້ານຳ...ເພື່ອຫັຍງ?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຂ່ າ ວ ຄ າ ວ ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 17/08/2019 18:58 ...
ໄທຍຸຈັບ"ລາວ"ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ໌ອີກແລ້ວ. ໄທຍ໌-ລາວຊຸກຍູ້ການຄ້າຊາຍແດນ. ຊ່ວງເຮືອ ໄທຍ໌ທີນຶ່ງ ລາວທີສອງ ວຽກຕົກຮອບ 21/09/2019 24:37 ...
ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະຣົດຊົດຊ່ວຍເອົາເວຣີປະຊາທິປະໄຕ 21/09/2019 10:54 ...
ຝຸງຊົນແລະຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານໂລກຮ້ອນ 21/09/2019 05:19 ...
ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 19/09/2019 04:23 ...
ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 19/09/2019 04:44 ...
ໂລກໃໜ່ທີ່ມີນ້ຳ ທີອາດຢູ່ກິນໄດ້ ຖຶກຄົ້ນພົບເຫັນ 19/09/2019 04:51 ...
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຄຫະສະຖານໄດ້ 19/09/2019 04:26 ...
ຊີ້ນທຽມມີເກືອປົນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂພາບມີຄວາມສ່ຽງ 19/09/2019 03:14 ...
View More