Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS LAO

ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຟື້ນຟູສາທາຣະນະສຸກຂຶ້ນຕື່ມ

Australian Health Minister Greg Hunt addresses the National Press Club in Canberra (AAP).

ເຄຼກ ຮັນຕ໌ ຣັຖມົນຕີສາທາຣະນະສຸກອອສເຕຼເລັຍເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍສາທາຣະນະສຸກອອສເຕຼເລັຍອອກມາແລ້ວທີ່ທ່ານຫັວງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຣະບົບສາທາຣະນະສຸກນັ້ນເປັນອັນດີເລີດໃນໂລກນີ້. ອັນນ່ຶງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວາງອອກມາວິທີການທີ່ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຈະແກ້ໄຂຈຳນວນຄົນໃນປະເທດນີ້ເປັນປະສາດຍິ່ງຂຶ້ນແລະຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຟື້ນຟູສາທາຣະນະສຸກຂຶ້ນຕື່ມ 22/08/2019 07:15 ...
ເຊື້ອ ຮອກໂມນ ທະວີເປີເຊັນເປັນມະເຮງເຕົ້ານົມ 19/09/2019 04:23 ...
ອອສເຕຼເລັຍຮັບເອົາຄົນຕ່າງປະເທດໜ້ອຍລົງມາກມາຍ 19/09/2019 04:44 ...
ໂລກໃໜ່ທີ່ມີນ້ຳ ທີອາດຢູ່ກິນໄດ້ ຖຶກຄົ້ນພົບເຫັນ 19/09/2019 04:51 ...
ການປິນປົວມະເຮງໂດຍບາງແນວເຮັດໃຫ້ເປັນໜັນໄດ້ 19/09/2019 10:17 ...
ຄົນໃນອອສເຕຼເລັຍ ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຄຫະສະຖານໄດ້ 19/09/2019 04:26 ...
ຊີ້ນທຽມມີເກືອປົນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂພາບມີຄວາມສ່ຽງ 19/09/2019 03:14 ...
ຜູ້ແທນອອຍເຕຼເລັຍ ເລືອດຈິນ ເປັນລູກແຫຼ້ງຕີນມື ສປຈີນ ບໍ່? 19/09/2019 04:37 ...
ເຂື່ອນນ້ຳງ່ຽບ 1 ເປີດປັ່ນໄຟຂາຍແລ້ວ ບັດນີ້ 19/09/2019 04:03 ...
ອອສເຕຼເລັຍປາບປາມການໜືພາສີກັບສາກົນ 19/09/2019 05:21 ...
View More