Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS LAO

ທ່ານຂໍມາຢູ່/ຂໍຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນແລ້ວ ບັດນີ້

Massive fall in 189 visa invitations in August

ບັດນີ້ຄົນ ໄມແຄຼນ ທີເປັນພະຍາດຕັບອັນເສດ ຊະນິດບີ່ (ເຮປາຕີຕິສ ບື) ຈະໄດຮັບຜົນໄດ້ຜົນດີຈາກການທີ່ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຜ່ອນຄາດຄວາມເຄັ່ງຄັດກົດເກນຕ່າງໆກ່ຽວກັບສຸຂພາບ ໃນການຂໍມາຢູ່/ຂໍຢູ່ອອສເຕຼເລັຍ.ຄົນ ໄມແຄຼນ ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນ. ການຜ່ອນຄາຍນັ້ນມີເຊັ່ນ ບໍ່ເຄັ່ງຄັດແລະຕາຍໂຕກ່ຽວກັບຈະມາຢູ່ແລະ/ຫຼືເພ່ືອຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຕໍ່ທໄປ. ຕົວຢ່າງ ຖ້າຫາກເປັນພະຍາດຕັບອັບເສດ (ເຮປາຕີຕີຕ໌ ບີ) ເປັນຕົ້ນ... ທີ່ກອ່ນນີ້ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ມາຫຼືໄດ້ຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຢ່າງນອນແລະເດັດຂາດ...

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ທ່ານຂໍມາຢູ່/ຂໍຢູ່ອອສເຕຼເລັຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນແລ້ວ ບັດນີ້ 29/08/2019 06:36 ...
ລາວນອກກັບຖິ່ນເກີດໃນລາວເບິ່ງຮອຍຕີນເກົ່າແລະໃໜ່ 12/10/2019 16:09 ...
ລາວຈັບຄົນສົ່ງໃຫ້ໄທຍ໌. ອອກພັນສາ-ບັ້ງໄຟພະຍານາກ. ລາວກວດເອົາລາງວັນຊ່ວງເຮືອອອກພັນສາ. ນະຄອນພະນົມຕໍ່ໍ່ເວລາເຂົ້າອອກຊາຍແດນເພື່ອບຸນອອກພັນສາ 12/10/2019 23:13 ...
ຄົນອອສເຕຼເລັຍຊອກວຽກໄດ້ຍາກຈາກກັບມາຈາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ 10/10/2019 04:48 ...
ອອສເຕຼເລັຍປະນາມ ສປຈີນ ຣະເມີດຊິດທິມະນຸດຊົນຂອງຄົນ ຢູກ່າ 10/10/2019 05:15 ...
ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຊົນນະບົດອອສເຕຼເເລັຍ ຊົດຊ່ວຍຊອກວຽກເຮັດໄດ້ງ່າຍກ່ວາ 10/10/2019 10:25 ...
ການເຂົ້າຮ່ວມວົງສິນຣະປິນຊົດຊ່ວຍແກ່ສະຣາໄດ້ດີ 10/10/2019 06:52 ...
ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 07-10-19 07/10/2019 21:29 ...
ໄຟໃໜ້ເຮືອຈັກລາວໃນຊຽງຮາຍ. ຈັ່ງວັດມຸກດາຫານພະຍາຍາມຊ່ວຍຜູ້ຖຶກພັນນ້ຳຖ້ວມໃນສວັນນະເຂດ. ອອກພັນສາ/ບັ້ງໄຟພະຍານາກໜອງຄາຍ 05/10/2019 28:26 ...
ເພງໄທດຳລຳພັນເລີ້ມຕົ້ນມາຈາກໄທຍ໌ຫຼືລາວ? 05/10/2019 21:17 ...
View More