Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
SBS LAO

ອອດ ໄຊຍະວົງ ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພັກຣັຖ ສປປລາວ ຖຶກຂ້າຕາຍຟູນ້ຳຂອງແທ້ບໍ່????

Fake photo of Ott Sayavong, Lao activist - YouTube

ທ່ານ ອອດ ໄຊຍະວົງເປັນຄົນລາວທີ່ເກີດໃໜ່ໃຫຍ່ລຸນໃນການປົກຄອງຂອງຄອມມຸຍຕິສລາວ.ທ່ານມີປາຍຸປະມານ 30 ປາຍປີ. ທ້ານ ອອດ ເປັນຊາວໜຸ່ມລາວທີລຸກຂຶ້ນປຸກຣະດົມຕໍ່ຕ້ານພັກຣັຖແລະຣະບົບຣະບອບໃນ ສປປລາວ. ມີຮູບພາບຕ່າງໆວ່າຜູ້ກ່ຽວຕາຍຟູນ້ຳຂອງແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງແທ້ອິຫຼີບໍ່??

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ອອດ ໄຊຍະວົງ ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພັກຣັຖ ສປປລາວ ຖຶກຂ້າຕາຍຟູນ້ຳຂອງແທ້ບໍ່???? 30/09/2019 14:04 ...
ໃນອອສເຕຼເລັຍ ສະຄູນລີ ແມ່ນຫັຍງແທ້? 16/11/2019 10:16 ...
ແພດໄທຍ໌ຊ່ວຍຊິວິດຄົນລາວໄວ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫັຍງ. ຫໍການຄ້າອິສານແກ້ໄຂວິກິດນ້ຳຂອງແຫ້ງ. ກົມປະໂມງໄທຍ໌ປັບປຸງການບອກເຕືອນພັຍ. 16/11/2019 30:25 ...
ຊຸມຊົນລາວໃນ ໂອບູຣີ-ວູດອງກາ-ແວງກະຣາຕາ ຢູ່ດີສຸກທຸກແນວໃດ? 14/11/2019 16:19 ...
ອອສເຕຼເລັຍຄົ້ນເຫັນພະຍາດ ເຮສອາຍວີ ຊະນິດໃໜ່ 14/11/2019 06:11 ...
ເປັນຫັຍງພັກ ເລເບີອອສເຕຼເລັຍ ປາໄຊການເລືອກຕັ້ງ 18/5/19? 14/11/2019 00:28 ...
ການຣົບກວນດ້ານເພດແລະສິດທິໃນບ່ອນເຮັ້ດວຽກແມ່ນຫັຍງ? 14/11/2019 07:11 ...
ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຕັ້ງຂະນະໃນ ອິນເຕີແນດຕ໌ ຂຶ້ນໄດ້? 14/11/2019 07:30 ...
ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນທີ່ຖຶກພັຍແຫ້ງແລ້ງ 14/11/2019 07:14 ...
ອາກາດວຽງຈັນໜາວຮ້ອນ. ລອຍກະໂທງ 2019. ສປຈີນກັກນ້ຳຂອງໄວ້ຫຼາຍຕື່ມ. ຖ້ຳຫຼວງເປີດໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງແລ້ວ. 14/11/2019 20:06 ...
View More