Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

Justice Ambrose Riiny:'Jiɛ̈ŋ Council of Elders was started after Riek Machar announced his Candidacy'

Ajak Deng Chiengkou Source:

(Audio in Dinka) South Sudanese former Chief Justice Ambrose Riing Thiik is the leader of the controversial Jiɛ̈ŋ Council of Elders. When the South Sudanese war started, the Jiɛ̈ŋ Council of Elders was accused of fueling the war. SBS Dinka stringer Daniel Atem interview Ambrose Riing for the first time about the JCE. This interview was first published on 08 Feb 2015.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Justice Ambrose Riiny:'Jiɛ̈ŋ Council of Elders was started after Riek Machar announced his Candidacy' 08/02/2015 31:53 ...
Kɔc ke rou aa keek yök kek tuany në Victoria ku kɔc kerou athou në yekölë 28/10/2020 08:08 ...
SBS Dinka News 28/10/2020 28/10/2020 13:36 ...
Home visits in Melbourne allowed once again from tonight under eased coronavirus rules 27/10/2020 10:01 ...
SBS Dinka News 24/10/2020 24/10/2020 13:47 ...
Biör Aguër Kuir ee buŋ tueŋde gɔ̈ɔ̈r në akölköl ɣɔn ye abakök 24/10/2020 12:44 ...
Kɔc juïc ke panë Junub ku yekkɛ̈ kɔc ke Ɣothuraliɛ alɔ tem pinyë Apirka 24/10/2020 23:47 ...
Ke mɛ̈i cë thiɔ̈k ke piny ke Australia lööŋ ke COVID-19 lɔ̈ɔ̈u yic në ɣän cïïŋ yïn ke thïn 23/10/2020 12:54 ...
Settlement Guide:Puɔ̈kkë ciɛŋ në kaamë tik kenë mony në tuanyë COVID-19 yic. 21/10/2020 13:07 ...
'Mamer Thuch's visa has been cancelled, but it's not safe to go back to South Sudan' 21/10/2020 20:19 ...
View More