Coming Up Sat 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio

Nyarweng Flower girls seeking to buy ambulance to help the sick

Nyarweng Florwer Girls Source: Ajak Deng Chiengkou

Nyarweng Flower girls are a group of South Sudanese women who are originally from Duk Payuel of Duk County in Jonglei State, South Sudan. They were all refugees before they came to Australia and now looking at ways to support their suffering members of their community back in their homeland. They are using music as the way to appeal to people across Australia and their target is to buy an ambulance for the sick. Five members of the group came to SBS Dinka Radio studio for this interview. They were Nyantet Dau, Ngok Deng, Nyanmou Thon, Nyabang Abot and Akuol Aleer.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Nyarweng Flower girls seeking to buy ambulance to help the sick 20/03/2016 41:34 ...
SBS Dinka News 24/11/2021 25/11/2021 13:43 ...
Wuɔk ye kɔc kuɔny bïk yök në luɔɔi në Victoria 24/11/2021 14:32 ...
Mïth ke ŋuan a thou në many cë ɣöt dɛ̈ɛ̈p në Werribee 24/11/2021 09:51 ...
SBS Dinka News 21/11/2021 21/11/2021 13:24 ...
“I am the disabled mother of 7 children, and my life has not been easy all along.” 20/11/2021 12:34 ...
SBS Dinka News 17/11/2021 17/11/2021 11:03 ...
Kɔc ke lööŋ në Australia aye jam ye bïk kɔ̈ɔ̈c kenë ajuiɛɛr benë rune ke awäny waar të nɔŋ mïïth 17/11/2021 10:32 ...
Akɔɔr bä nyin tïït të cenë mïthku ye kuaŋ tëlenë piny tuɔ̈i 17/11/2021 08:36 ...
Panë Queensland atɔ̈ në adiɛɛr yic në kɔc wäär cë keek yök keke tuany 13/11/2021 07:05 ...
View More