Coming Up Tue 8:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Assyrian radio
SBS ASSYRIAN

The appointment of Ramsin Yakou as Artist in Residence

Source: Niramsin.jpg

Fairfield City Museum and Gallery has extended Niramsin Yakou artist residency to 2020-2021.His residency was about to finish this year, but due to the pandemic, limited public access prevented him from opening his exhibition.

Key points

  • Extended artist residency to end of 2021
  • an exhibition of video, documentaries, video clips 
  • New challenges 
  • an opportunity to showcase Fairfield diversity

 

Fairfield city council has announced that Niramsin Yakou will be the Artist in residency for 2020-2021

Niramsin Said he is delighted with the council's decision and he is looking forward to completing his project.

His work compromises of many visual and audio presentations, reflecting the diversity and unity of all the people living in the Fairfield area.

Been Artist in residence, Niramsin will be able to use the facilities of the museum before and during the exhibition. But he says there is a lot of financial commitments to complete his project.

Mr Yakou says that he wants to use his art as a vehicle to spread awareness about the Assyrian community in the area and he wants to expand his art further to the larger community.

For more details about his project visit

https://www.fairfieldcity.nsw.gov.au/Services/Fairfield-City-Museum-Gallery/Artist-in-Residence

 

COVID-19 factsheet in Assyrian

Forigne students

 

ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ

 

ܡܵܨܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܐܢ ܐܝܼܬܠܗܘܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܐܸܢ ܠܝܼܬ ܠܗܘܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܢ ܒܲܝܬ݂ܘܬܲܝܗܝ ܘܠܐ ܡܘܦܪܸܝܹܐ ܙܘܙܹ̈ܐ، ܒܣܵܢܩܝܼ ܕܬܓܒܸܪܝܼ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐ݇ܚܸܪܬܵܐ. 

ܝܵܒܘܿܦܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܦܲܠܚܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܵܣܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܣܵܒ݂ܹ̈ܐ ܘ ܐܲܟ݂ ܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܦܲܠܚܝܼ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܢ 20 ܫܵܥܵܬܵܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

ܡܵܨܝܼ ܕܛܲܠܒܝܼ ܡܢ ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܼܘܲܝܫܸܢ ܡܲܥܵܫܵܐ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܸܢ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܓܘ ܐܣܬܪܵܠܝܐ ܠܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܢ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ. ܓܵܘ ܦܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ، ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܒܫܲܩܠܝܼ ܦܪܲܥܬܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܗܠ 1.100 ܕܘܠܵܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܡܢ ܡܹܐܣܲܪܬܵܐ ܕܥܲܪܝܨܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܘܼܟܡܵܐ ܕܦܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܵܪܬܵܐ ܕܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܢ ܐܵܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕ݂ܵܢܵܐ.

ܕܲܝܵܪܹ̈ܐ ܐܵܘ ܚܵܕܘܼܪܹ̈ܐ ܘܵܠܹܐ ܕܕܲܥܪܝܼ ܠܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ، ܒܲܦܪܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ ܕܠܝܼܬ ܠܗܘܢ ܗܲܝܵܪܬܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬ݂ܵܢܲܝܬܵܐ. 

 

N

 

 

 

 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
The appointment of Ramsin Yakou as Artist in Residence 16/11/2020 14:34 ...
Kurdistan region authorities ban travel from, to many countries, Australia is in the list 16/01/2021 09:27 ...
Suraya Cultural Forum in Melbourne returns to its activities 16/01/2021 10:49 ...
The search for answers about the origins of COVID-19 in China 16/01/2021 07:15 ...
Assyrian NEWS 12/01/2021 13/01/2021 12:37 ...
Despite her cancer treatment, she managed to get her master's degree 12/01/2021 14:08 ...
COVID-19: The Social impact on city life 12/01/2021 11:20 ...
The benefits of paying income tax and the disadvantages of its deficiency 12/01/2021 13:22 ...
Australia to begin COVID-19 vaccination next month 09/01/2021 06:51 ...
First Assyrian comic book: Mighty Assyrians 09/01/2021 23:39 ...
View More