Coming Up Sat 8:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Assyrian radio

The appointment of Ramsin Yakou as Artist in Residence

Source: Niramsin.jpg

Fairfield City Museum and Gallery has extended Niramsin Yakou artist residency to 2020-2021.His residency was about to finish this year, but due to the pandemic, limited public access prevented him from opening his exhibition.

Key points

  • Extended artist residency to end of 2021
  • an exhibition of video, documentaries, video clips 
  • New challenges 
  • an opportunity to showcase Fairfield diversity

 

Fairfield city council has announced that Niramsin Yakou will be the Artist in residency for 2020-2021

Niramsin Said he is delighted with the council's decision and he is looking forward to completing his project.

His work compromises of many visual and audio presentations, reflecting the diversity and unity of all the people living in the Fairfield area.

Been Artist in residence, Niramsin will be able to use the facilities of the museum before and during the exhibition. But he says there is a lot of financial commitments to complete his project.

Mr Yakou says that he wants to use his art as a vehicle to spread awareness about the Assyrian community in the area and he wants to expand his art further to the larger community.

For more details about his project visit

https://www.fairfieldcity.nsw.gov.au/Services/Fairfield-City-Museum-Gallery/Artist-in-Residence

 

COVID-19 factsheet in Assyrian

Forigne students

 

ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ

 

ܡܵܨܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܐܢ ܐܝܼܬܠܗܘܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܐܸܢ ܠܝܼܬ ܠܗܘܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܢ ܒܲܝܬ݂ܘܬܲܝܗܝ ܘܠܐ ܡܘܦܪܸܝܹܐ ܙܘܙܹ̈ܐ، ܒܣܵܢܩܝܼ ܕܬܓܒܸܪܝܼ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐ݇ܚܸܪܬܵܐ. 

ܝܵܒܘܿܦܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܦܲܠܚܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܵܣܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܣܵܒ݂ܹ̈ܐ ܘ ܐܲܟ݂ ܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܦܲܠܚܝܼ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܢ 20 ܫܵܥܵܬܵܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

ܡܵܨܝܼ ܕܛܲܠܒܝܼ ܡܢ ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܼܘܲܝܫܸܢ ܡܲܥܵܫܵܐ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܸܢ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܓܘ ܐܣܬܪܵܠܝܐ ܠܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܢ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ. ܓܵܘ ܦܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ، ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܒܫܲܩܠܝܼ ܦܪܲܥܬܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܗܠ 1.100 ܕܘܠܵܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܡܢ ܡܹܐܣܲܪܬܵܐ ܕܥܲܪܝܨܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܘܼܟܡܵܐ ܕܦܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܵܪܬܵܐ ܕܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܢ ܐܵܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕ݂ܵܢܵܐ.

ܕܲܝܵܪܹ̈ܐ ܐܵܘ ܚܵܕܘܼܪܹ̈ܐ ܘܵܠܹܐ ܕܕܲܥܪܝܼ ܠܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ، ܒܲܦܪܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ ܕܠܝܼܬ ܠܗܘܢ ܗܲܝܵܪܬܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬ݂ܵܢܲܝܬܵܐ. 

 

N

 

 

 

 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
The appointment of Ramsin Yakou as Artist in Residence 16/11/2020 14:34 ...
Assyrian girls excel in HSC ATAR results 23/01/2022 03:16 ...
Fairfield city council activities in Australia Day 22/01/2022 10:45 ...
SBS NEWS BULLETIN 22 JANUARY 2022 22/01/2022 10:41 ...
Heavy snowfall worsens Assyrian living conditions in northern Iraq 21/01/2022 11:08 ...
Novavax COVID-19 vaccine provisionally approved for use in Australia 21/01/2022 05:06 ...
Tribute to Assyrian music and singing legends 19/01/2022 07:13 ...
How business and leisure travel will change after the pandemic 19/01/2022 12:02 ...
Matters effecting Australian life during the pandemic 19/01/2022 11:22 ...
SBS NEWS BULLETIN 18 DECEMBER 2022 19/01/2022 10:04 ...
View More