SBS sa Wikang Filipino

Incoming National Security Adviser: Pagtaas ng bilihin banta sa seguridad ng bansa

SBS sa Wikang Filipino

Filipino News , Rising Prices, Marcos, COVID-19, Philippines

Derpartment of Energy says the Philippines can expect continued increase in oil prices. Saudi Arabia will increase oil prices in July. Source: AAP Image/EPA/MIKE ALQUINTO


Published 10 June 2022 at 2:03pm
By Shirley Escalante
Source: SBS

Para kay incoming National Security Adviser Clarita Carlos maituturing nang banta sa pambansang seguridad ang patuloy na pagmahal ng mga bilihin.


Published 10 June 2022 at 2:03pm
By Shirley Escalante
Source: SBS


Highlights
  • Hindi lamang aspetong militar ang usapin ng national security tulad ng isyu sa West Philippine Sea at sa mga rebeldeng komunista, kundi gayundin sa mga isyu na malapit sa pamumuhay ng bawat indibidwal
  • Banta umano sa pambansang seguridad kung wala nang mabili o makain ang mga tao o kaya’y wala nang mapagkunan ng malinis na tubig.
  • Sinabi ni National Security Adviser Carlos na isusulong niya ang critical engagement o kritikal na pakikipag-ugnayan sa Tsina sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea.
Ikinakasa na ng mga appointees sa gabinete ni President elect Marcos ang kanilang mga magiging unang hakbang sa kanilang tungkulin


 

Advertisement
 

Makinig sa  10am-11am 

Sundan   


Share