Coming Up Fri 10:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Filipino radio

Habang paparating ang tag-init, magluluwag din ang mga restriksyon sa COVID-19 sa lahat ng estado't teritoryo sa Australya

Father helps daughter with mask Source: Getty Images/Morsa Images

Naghayag ang pamahalaan ng Australya ng tatlong-hakbang na plano upang simulan ang pagluluwag ng mga restriksyon ngayong may coronavirus. Narito ang ang mga pamamaraan na inilatag ng mga estado at teritoryo upang maipatupad ang mga hakbang na ito.

SBS COVID-19 national information, CLICK HERE

Patuloy ang pag-update namin sa impormasyon, ngunit nirerekomenda rin naming puntahan ang mga links para sa bawat state authority upang makuha ang kabuuan ng mga detalye at exceptions.


Victoria - pagluluwag ng mga restriksyon

Ang mga restriksyon sa Victoria ay luluwag ng iba't ibang tulin sa Melbourne at Regional Victoria.

 • Metro Melbourne. Mula 11:59pm ng Linggo 27 Setyembre, mag-aapply na ang Second Step ma restriksyon sa metropolitan Melbourne.

Bagong roadmap: https://www.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-restrictions-roadmap-metro-melbourne

 • Regional Victoria. Mula 11:59pm ng Miyerkules 16 Setyembre mag-aaply na ang Third Step sa kabuuan ng regional Victoria.

Bagong roadmap: https://www.vic.gov.au/restrictions-roadmap-regional-victoria

Mga hakbang patungong COVID Normal
(base sa public health advice):

 • First Step (13 Setyembre) - Tapos na
 • Second Step - Metro Melbourne (28 Setyembre)

Social bubbles, phased return ng ilang workforces at edukasyon.

• Wala ng curfew sa metropolitan Melbourne mula 5am ng Lunes 28 Setyembre.

• Tumaas ang multa sa paglabag sa mga patakaran ukol sa mga bisita sa bahay at outdoor gatherings (basahin ang "Mga Multa" sa ibaba)

• Apat pa rin lamang ang dahilan upang umalis ng bahay. Ngunit, nag-iba na ang mga restriksyon:
- pagbili ng pagkain at iba pang essential items
- ehersisyo at outdoor social activity kasama ang mga miyembro ng iyong tahanan o hanggang limang katao (kasama ka at maximum ng dalawang tahanan) basta't di ka lalakbay mg higit sa 5km. Ang pagkikita ay kailangang nasa pampublikong lugar sa labas at di kasama dito ang backyards o outdoor spaces na konektado sa bahay.
- permitted work, at para sa edukasyon. Kasama dito ang pagdala sa mga bata sa paaralan, childcare o outside school hours care service kung saan sila naka-enroll.
- caregiving, para sa compassionate reasons o upang makakuha ng medical treatment

• Para sa secondary students, magpapatuloy ang remote at flexible learning sa Second Step sa simula ng term 4, maliban sa Year 11-12.

• Sa Term 4, mula 12 Oktubre, magkakaroon ng phased return para sa onsite learning para sa Prep hanggang Grade 6, VCE (Y11-12 o kumukuha ng VCE or VCAL subjects) at special schools.

Kung maaari, manatili sa bahay. Kung aalis ng bahay, gumamit ng fave cover, maliban sa kung may nasa-batas na dahilan ka upang hindi gumamit nito.

 • Third Step 

Regional Victoria (16 Setyembre)
Pagdagdag ng pagbukas ng isport, recreation, mga seremonya at mga espesyal na okasyon.

 • Walang restriksyon sa paglabas ng bahay
 • Kung maaari, magtipon-tipon sa labas
 • Public getherings: hanggang 10 katao outdoors
 • Pinapayagan ng bumisita ang mga bisita mula ibang tahanan (hanggang 5 katao)
 • Babalik na ng onsite learning ang mga paaralan simula Term 4 basta't may safety measures
 • Mag-uumpisa muli ang hospitality basta't predominantly outdoor seated service lamang
 • Magbubukas ng muli ang retail, maliban sa personal care (magbubukas ang mga hairdressers)

Metro Melbourne (Nakasalalay ang timing sa trigger points at public health advice)
Ang pagbabalik ng mga malalaking industriya, pagdagdag ng pagbubukas ng edukasyon, isport, recreation, mga seremonya at mga epesyal na okasyon.

 • Last Step (23 Nobyembre)

State-wide (Basta't matugunan ang trigger points/thresholds at, pinapayagan na ito ng public health advice)
Pagtaas ng bilang ng pagtitipon at hospitality.

 • COVID Normal

Walang restriksyon sa mga pagtitipon, bisita, hospitality o isport.

Ang ibig sabihin ng “COVID Normal” ay:

 • walang mga bagong kaso ng 28 na araw
 • walang aktibong kaso (state-wide)
 • walang outbreaks of concern sa ibang bahagi ng bansas

Ipinapatupad sa buong Victoria

Diagnosed persons at close contacts

Ang mga taong nagpositibo sa coronavirus ay kinakailangang mag-self-isolate. Kailangan mag self-quarantine din ng mga kasama nila sa bahay at mga close contacts.

Mga bisita sa ospital

Limitado ang mga pinapayagang pumasok sa ospital. Maaaring pa ring pumasok ang mga bayad na manggagawa at ang mga nagboboluntaryo, ngunit may mga restriksyon na pagdating sa edad at bilang ng mga bisita pati na rin ang tagal ng kanilang pagbisita: https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202008/Hospital%20Visitor%20Directions%20%28No%2010%29%20-%2016%20August%202020.pdf

Mga multa

 • $5,000 na multa para sa mga unlawful gatherings
 • May multa na $200 ang hindi pagsuot ng mask
 • Ang mga Victorians na hindi mag-self-isolate pagkatpos na maging positibo sa virus o natukoy bilang close contact ay kinakailangang magbayad ng $4957 na multa.
 • Depende sa kaso, maaring umabot ng $20,000 ang isang multa

Masks

Patuloy na mandatory ang face coverings, ngunit mas nagstrikto pa ang mga patakaran ukol dito upang masiguro na natatakpan ng masks ang ilong at bibig. Ang mga face shields na dati'y pinapayagan bilang face covering ay di na pinapayagan. May grace period bago ipasatupad ang patakarang ito. 

Hindi kinakailangang magsuot ng mask ang mga bata 11 na taon pababa.

Karagdagang impormasyon sa mask: https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19

Pampinansyal na suporta

Employer

Mula 28 Setyembre 2020, may mga work restrictions na magluluwag sa Victoria, base sa pagtuon sa 'trigger points' at public health advice.

May mga specific restriction levels sa Metro Melbourne, na nakabase sa bilang ng active coronavirus (COVID-19) cases sa komunidad.

Paaralan

Pinaplano ang staged return sa paaralan para sa Term 4.

 • Babalik ang mga estudyante sa specialist schools at prep hanggang grade 6 sa onsite learning mula linggo ng Oktubre 12.
 • Babalik ang mga kumukuha ng VCE ay VCAL subjects para sa kanilang assessments mula Oktubre 5, at para sa kanilang mga leksyon mula Oktubre 12.
 • Para sa secondary students, patuloy ang remote at flexible learning sa Second Step sa umpisa ng term 4, maliban sa Year 11-12.

Childcare centres

Magbubukas na ang mga childcare centres para sa lahat ng mga bata, at hindi mag-aapply dito ang 5-kilometre limit.

Papayagan ang isang childminder para sa in-home childcare.

State of Emergency and State of Disaster

Inextend ang Victoria’s State of Emergency and State of Disaster declarations mula Linggo 13 Setyembre ng 11.59pm sa Linggo 11 Oktubre 2020.

State of disaster

• Binibigyan nito ang pulisya ng karagdagang kapangyarihan at dahil dito, maaaring isuspende ng mga awtoridad ang acts of Parliament.
• Napagdesisyunan ng pamahalaan na may kapangyarihan ito na magpataw ng curfew.
• Hinihirang ang pulisya bilang authorised officers, at tinatanggal ang pangangailangan nilang magsama ng health department official sa trabaho, kagaya ng pagsusuri ng compliance checks.

Shopping, restaurants at libangan

Sarado ang lahat ng mga ito, ngunit di kasama ang

 • Food takeaway
 • Bottleshop takeaway

New South Wales

Mga huling balita ukol sa mga lokasyon kung saan may mga kaso ng COVID-19 sa NSW: https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates

 • agad-agad na mag-self-isolate ng 14 na araw pagkatapos magpunta sa anumang COVID-19 na lokasyon
 • magpa-test kahit wala kang sintomas
 • kung magkaroon ka ng COVID-19 na sintomas, magpa-retest
 • kahit makakuha ng negative test, manatili sa isolation ng 14 na araw

Pandemic Leave Disaster Payment

Eligible na ngayon ang mga manggagawa mula New South Wales para sa $1,500 Pandemic Leave Disaster Payment kung hindi sila makapagtrabaho dahil kailangan nilang mag-self-isolate o quarantine.

Lump sum payment ito upang matulungan ang mga manggagawa habang naka-self-isolate sila ng 14 na araw.

Para sa karagdagang impormasyon: https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/sevices/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment-new-south-wales

Mga limitasyon sa pagtitipon

 • Maaaring magtipon-tipon ang 20 katao sa mga pampublikong lugar.
 • Religious services: Hindi maaaring lumagpas ng 100 na katao ang dami ng dadalo at kinakailangan nilang sumunod sa 4 square metre rule.
 • Mga kasal: Hindi maaaring lumagpas ng 150 na katao ang dadalo at kinakailangan nilang sumunod sa 4 square metre rule. Ang lugar kung saan gaganapin ang kasal ay kinakailangang naka-register bilang COVID-Safe business.
 • Mga libing at memorial services: Hindi maaaring lumagpas ng 100 na katao ang dami ng dadalo at kinakailangan nilang sumunod sa 4 square metre rule.

Para sa mga negosyo at libangan

Ang mga NSW gyms at fitness centres ay kinakailangang may:

 • register at COVID Safety Plan
 • dedicated COVID-19 Safe Hygiene Marshal na naka-duty sa lahat ng oras (isang staff member ang gaganap sa tungkuling ito at dapat siguraduhin niya na ang lahat ng aspeto ng COVID-19 Safety Plan ay nasusunod, gaya ng social distancing, paglilinis at tamang record keeping)

Pubs, restaurants, cafes, food and drink premises, micro-breweries, cellar doors, casinos, registered clubs, maliliit na bars at casinos:

 • Lilimitahan ang group bookings hanggang 10 katao 
 • Kinakailangang magkaroon ng digital record sa loob ng 24 oras
 • Lilimatahan sa 150 katao ang mga dadalo sa kasal at corporate events
 • Limitado naman sa 100 katao ang dadalo sa libing o magsisimba

Kinakailangang may nakahandang COVID-19 Safety Plan ang mga negosyo at event operators at magtabi ng tala ng mga taong papasok sa kanilang lugar: https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe-businesses

Base sa pinakabagong health advice, maaari ng tumaas mula 25% hanggang 50% capacity ang mga major sporting events sa ilang Sydney stadiums (maaaring umabot hanggang 40,000 na manonood) mula 1 Oktubre 2020.

Nagbalik na ang mga children community sport at adult sports at lumuwag na ang mga restriksyo sa NSW para sa community sport. Mula Sabado 26 Setyembre maaari ng manoog ang higit sa isang magulang / carer maglaro ang kanilang anak. 

Kailangang 1.5 metres apart ang mga manonood na hindi nakatira sa iisang bahay, o magsuot ng mask kung hindi ito posible.

Find out more: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/CHO-advice-sports-and-education.aspx?fbclid=IwAR0K9F1oV_ek6HQFwRtGvwsnofHyW5nXpOGMq2PVxjH3vuaGoUAai6d8gBM 

Travel

Sarado sa ngayon ang hangganan ng NSW sa Victoria. Ang mga babalik sa New South Wales mula Victoria ay kinakailangang sumailalim sa hotel quarantine ng dalawang linggo.

Ang quarantine hotel costs, na tinanggal ng isang buwan, ay nagsimulang muli para sa mga NSW residents mula 11 Setyembre 2020. 

Maaaring mag-apply para sa NSW border entry permit ang mga border zone na residente (https://disasterassistance.service.nsw.gov.au/bcpermit/borderCheck) upang makatawid ng hangganan papuntang NSW, basta't masunod ang mga susunod ng kondisyon para sa border zone Victorian resident:

• nabigyan ng permisong pumasok at manatili sa NSW para sa trabaho, edukasyon, medical or healthcare o para mag-alaga ng isang vulnerable person, 
• hindi maaaring pumunta sa iba pang lugar sa NSW na labas sa border zone
• hindi maaaring pumasok ng NSW kung pumunta sa lugar sa Victoria na labas sa border zone noong nakaraang 14 na araw.

Tingnan kung nakatira ka sa border zone dito: https://www.service.nsw.gov.au/border-zone-address-check

Ang mga lilipad patungong New South Wales mula ibang bansa ay mapipilitan ding sumailalim sa hotel quarantine ng dalawang linggo gamit ang sarili nilang pera. (AUD 3,000) https://www.nsw.gov.au/media-releases/nsw-to-charge-returned-international-travellers-for-hotel-quarantine

May mga espesyal na probisyon para sa mga:

 • residente ng border communities
 • mga indibidwal na nagbibigay ng critical services
 • interstate na residente na dadaan sa NSW. 
 • Mga manlalakbay na galing interstate ay maaaring bumisita sa NSW para sa bakasyon, ngunit kinakailangan nilang sumunod sa mga patakaran ng kanilang home state sa pag-uwi nila.
 • Ang mga indibwal na hingi susunod sa mga bagong patakaran ay maaaring ikulong ng hanggang anim ba buwan, maaaring magbayad ng $11,000 na multa o pareho.
 • Maraming caravan parks at camping grounds ang bukas. Kung sinuman ang nagnanais bumisita sa national parks, ay maaaring magpunta ng www.nationalparks.nsw.gov.au para sa karagdagang impormasyon.
 • Limitado ang pagbisita sa residential aged care facilities o health service.

Para sa karagdagang impormasyon: https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/border-restrictions

Paaralan

 • Ang sinumang NSW na estudyante na may sintomas ng COVID-19 ay hindi papayagang pumasok sa paaralan hanggang maging negative sila.
 • Hindi pinapayagan ang mga school formals, dances, graduations at iba pang social events.
 • May year 12 assembly ang mga paaralang upang maipagdiwang ang pagkumpleto ng mga estudyante ng kanilang pag-aaaral. Hindi maaaring dumalo ang mga magulang.
 • Ang mga providers lamang na essential sa pagbigay ng curriculum ang maaaring magpatuloy na kanilang mga serbisyo at programa.
 • Kinakailangang manatili ng mga interschool activities ma kanilang lokal na komunidad o zone.
 • Hindi pinapayagan ang mga magulang/carers o iba pang non-essential na bisita sa loob ng paaralan.
 • Hindi pinapayagan ang lahat ng mga group singing (choirs) at iba pang chanting activities, kasama paggamit ng wind instruments sa group settings.
 • Maaaring magbukas ang mga canteens at uniform shops, base sa desisyon ng principal.
 • Maaaring matuloy ang mga day field trips sa outdoor locations ng walang physical distancing requirements.

Para sa karagdagang impormasyo mula sa NSW Education: https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families#School2

Karagdagang impormasyon: https://www.nsw.gov.au/covid-19

Queensland

Mga limitasyon sa pagtitipon

Binaba sa hanggang 30 na katao ang mga pagtitipon sa bahay at pampublikong lugar, maliban sa mga Listed Local Government Areas sa greater Brisbane.

Ang mga lugar na ito ay may karagdagang limitasyon na ngayon:

• City of Brisbane
• City of Ipswich
• Logan City
• Scenic Rim Region
• Somerset Region
• Lockyer Valley Region
• Moreton Bay Region
• Redland City

Para karagdagang impormasyon sa mga lugar na ito: https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/restricted-areas-covid-19

Ang mga restriksyon ay:
• Paglimita ng 10 na katao para sa mga pagtitipon sa bahay at pampublikong lugar
• Paglimita sa mga bisita sa residential aged care at disability accommodation facilitiesRestricting visitors in public and private hospitals.                                                                                  •Paglimita sa mga bisita sa pribado at pampublikong ospital.

Para sa mga negosyo at libangan

Mula Hunyo hanggang Disyembre 2020, maaaring makakuha ng $1500 na kabayaran mula sa Gobyerno ng Queensland kung sakaling ma-diagnose sila na may coronavirus. Kasama dito ang mga manggagawa na hindi kwalipikado sa JobKeeper program na para lamang sa mga long-term casual employee.

Kinakailangang sundin ang one person per 4 square metre rule sa mga sumusunod:

 • Magbubukas ang mga restaurant, aklatan, pool at beauty salon, ngunit limitado lamang sa 10 katao.
 • Magbubukas ang mga gym, theatre, stadium, amusement park, zoo at arcade, subalit may mga limitasyon na ipapatupad hanggang sa mga huling linggo ng Hunyo.
 • Nagbukas na ang mga outback restaurants, ngunit limitado lamang sa 20 katao

Simula Hunyo hanggang Disyembre 2020, ang mga casual workers na walang sick leave ay bibigyan ng $1500 ng gobyerno kung magpositibo sila sa coronavirus. Kasama din dito ang mga hindi kwalipikado sa JobKeeper program na limitado sa long-term na casual employees. 

Ipapatupad ang one person 4 square metre rule sa mga ito:

 • Bilang ng mga customer sa isang lugar (para sa mga maliliit na venue na may sukat na 200 square metres pababa, one person per 2 square metres para sa 50 katao ang ipapatupad)
 • Museo, art gallery, aklatan at mga makasaysayang lugar
 • Sport, recreation at fitness organisations na may COVID Safe Industry Plan
 • Palaro at kompetisyon na may physical contact
 • Indoor sports facilities
 • Hanggang 25,000 na manonood o kalahating porsyento na kapasidad ng mga venue (kung alin ang mas mababa)
 • Concert venues, teatro at mga auditorium (o hanggang 50% na kapasidad) na may COVID Safe Plan

Outback

Papayagan kumain  ang hanggang 50 katao sa loob ng: (kinakailangang may COVIDSafe checklist)

 • restaurants, cafes, pubs, rehistrado at lisensyadong clubs, RSL clubs, hotels (lokal na residente ay kailangang magbigay ng proof of residence)-hindi kasama ang bars o gaming. 
 • Recreational travel sa outback kung ikaw ay naninirahan dito.

Katutubong komunidad-biosecurity areas

Nagkasundo ang State Government at mga lider ng mga Katutubo sa tatlong hakbang na plano sa pagluluwag ng restriksyon sa biosecurity areas na itinakda ng Pamahalaang Pederal.

Mula sa kasalukuyang federal emergency biosecurity restrictions, susundin na na mga itinalagang komunidad ang mga napagkasunduan sa naturang estado.

STAGE 1: Kinakailangang mag-self-quarantine ang sinumang papasok o muling papasok sa komunidad kung ito’s ligtas gawin. Gayunpaman, ipapatupad pa rin ang quarantine exemptions para sa mga essential workers, para sa mga maglalakbay sa mga komunidad na hindi maglalagi sa lugar at para sa mga binigyan ng exemption.

STAGE 2: Maglalathala ang Chief Health Officer ng direksyon upang maging bahagi ng ‘safe travel zone’ ang lugar para madaling makakapaglakbay ang mga residente alinsunod sa mga ipinapatupad na health advice sa publiko.

STAGE 3: Tatanggalin ang mga quarantine restrictions sa pagpasok sa mga Katutubong komunidad, kasama ang Burke at Cook Shires na sasailalim sa parehong probisyon tulad ng iba pang lugar sa Queensland  sa ilalim ng Roadmap to Easing Restrictions: https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions

Travel restrictions

 • Mula 1am ng Huwebes, Oktubre 1, mapapasama na ang Byron, Ballina, Lismore, Richmond Valley at Glen Innes council areas sa border zone ng QLD.
 • Maaari ng mag-apply para sa border pass at umikot ng QLD para sa kahit anumang dahilan. Maari ng lumakbay ang mga Queenslanders sa mga lugar na ito.
 • Bukas na ang hangganan ng Queensland sa mga Canberrans. Hindi na nila kailangang sumailalim sa 14 na araw ng quarantine.
 • Ang sinumang nanggaling sa isang dineklarang COVID-19 hotspot (kasama ang Victoria) ng nakaraang 14 na araw ay hindi maaaring pumasok ng Queensland.
 • Ang mga babalik na Queenslanders ay kinakailangang dumaan sa mandatory hotel quarantine ng 14 na araw gamit ang sarili nilang pera.
 • Ang sinumang lalakbay mula Western Australia, South Australia, Tasmania at Northern Territory ay maaring pumasok ng Queensland basta't kukumpletuhin nila at pipirmahan ang border declaration at papayag silang mag-COVID-19 test kung magkaroon sila ng sintomas. Para mag-apply para sa pass: https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/border-closing
 • Nakikipagugnayan ang Gobyerno ng Queensland sa pamunuan ng Aboriginal and Torres Strait Islander na nasa remote communities na ipatuopad ang tatlong-hakbang na plano para sa pagluluwag ng restriksyon sa mga kaukulang lugar: https://www.datsip.qld.gov.au/resources/datsima/covid/remote-communities-roadmap.pdf 

Paaralan

 • Balik-eskwela na ang lahat ng mga estudyante.

Karagdagang impormasyon:

https://qed.qld.gov.au/about-us/news-and-media/novel-coronavirus

https://www.qld.gov.au/covid-19/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions

South Australia

Mga limitasyon sa pagtitipon

 • Hindi maaaring lumagpas ng 50 na katao ang mga pagtitipon sa bahay.
 • Limitado na ngayon sa 100 katao ang mga pagtitipon sa mga pribadong lugar maliban sa bahay (indoor o outdoor).
 • Pubs, bars at restawran: maari lamang magbenta ng alcohol sa mga patrons na nakaupo, malayo sa bar o ordering area.
 • Babalik ang 40km travel buffer zone para sa cross border communities sa Victoria at South Australia.
 • Hindi na kailangang dumaan sa 14 na araw ng self-isolation ang mga dadaan sa SA na galing sa People Sydney or Canberra airports mula Western Australia, Northern Territory, Queensland o Tasmania.

Mga negosyo at recreation

Lahat ng negosyo, aktibidad at pagtitipon na pinapayagan sa ilalim ng Public activities direction no 3: https://www.covid-19.sa.gov.au/emergency-declarations/public-activities

 • Hindi na kinakailangang gumawa ng bagong plano ang mga negosyo at defined public activities na may COVID-Safe Plan na.
 • Kung may may COVID-Safe Plan ka ngunit magbubukas ka ng karagdagang espasyo, kailangan mong gumawa ng bagong plano.
 • Kailangang kumpletuhin ng mga negosyo at defined public activities ang COVID-Safe Plan bago silang magbukas muli: https://www.covid-19.sa.gov.au/recovery/create-a-covid-safe-plan

Travel restrictions

 • Pinapayagan ang regional travel.
 • Walang maaaring pumasok ng South Australia na galing Victoria, kahit mga residente ng South Australia.
 • Mga essential travellers lamang ang makakapasok ng SA mula Victoria, kasama ang cross border community members.
 • Kinakailangang mag-apply ng mga cross border community members sa South Australian / Victorian border sa ilalim ng ibang kategorya ng Essential Traveller. Kung mayroon silang aprubadong travel status, hindi na nila kailangang mag-apply para sa bagong approval kung sila'y:

    -sumasailalim sa year 11 o 12 high school education at secondary school

    -kung gamit ng pribadong sasakyan ay maghahatid sila ng taong sumasailalim sa year 11 or year        12 high school education

    -mga agricultural/primary industry workers na may pag-aaaring lupa na malapit sa SA/VIC border.

 • Maaaring pumasok ng South Australia ang mga taga-NT, QLD, TAS at WA ng walang restriksyon.

 • Bukas na ang hangganan ng South Australia sa mga Canberrans at hindi na kinakailangang mag-isolate ng 14 na araw ng mga manlalakbay.

 • Maaari ng pumasok ng SA ang mga manlalakbay mula NSW mula hatinggabi ng Miyerkules ika-23 ng Setyembre at hindi na nila kailangang mag-self-isolate ng 14 na araw.

 • Maaari na ring pumasok ang mga Canberrans at hindi na nila kailangang sumailalim sa 14 na araw ng self-isolation.
 • Kinakailangang mag-self-isolate ng mga galing sa ibang bansa. Kailangan ding mag-self-isolate ng mga nag-positibo at mga may close contact na nag-positibo.

 • Kung may plano kang pumunta ng South Australia, kumpletuhin ang Cross Border travel Registration, 3 araw bago ka umalis.

Paaralan

Karagdagang impormasyon : https://www.covid-19.sa.gov.au

Western Australia

COVID-19 disaster payment

Simula 16 Setyembre 2020, ipinasatupad ng Western Australia ang Commonwealth $1,500 Pandemic Leave Disaster Payment para sa eligble na manggagawa na hindi makapagtrabaho dahil sa COVID-19.

Ang mga eligible na Western Australians ay makakatanggap ng lump sum na $1,500 para sa kada 14 araw na hindi sila makapagtrabaho. Ang kabayarang ito ay maaaring matanggap ng ilang beses kung sasabihin ng mga health officials na kailangan ng higit sa 14 na araw ang quarantine o kailangan nilang mag-quarantine ng higit sa isang beses.

More info: : https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment-western-australia

Phase 4

Lumuwag na ang mga COVID-19 restrictions ng Western Australia at ang estado'y nasa Phase 4 (ng anim na phases) na ngayon ng state roadmap.

Ang planong pagpasok sa Phase 5 (15 Agosto) ay 24 Oktubre na ngayon, ngunit payo ng health advisers na iantala pa ito.

WA roadmap sa Ingles at iba pang wika: https://www.wa.gov.au/government/publications/covid-19-roadmap

wala ng gathering limits at wala na ring 100/300 na patakaran

nakabase lang ang gathering limits sa reduced 2 square metre na patakaran ng WA (para lamang sa staff at venues na may 500 na kliyente)

pagtanggal ng seated service requirements sa restawran at pubs

wala ng requirement paggamit ng patron register sa restawran, cafes at bars

pinapayagan na ang lahat ng kaganapan, maliban sa malalaking, multi-stage music festivals

pinapayagan na rin ang unseated performances sa mga concert halls, live music venues, bars, pubs at nightclubs

magbubukas na muli ang casino gaming floor sa ilalim ng napag-usapang temporary restrictions.

Travel restrictions

• Hindi ka maaaring pumasok ng WA maliban kung ikaw ay isang exempt traveller: https://www.wa.gov.au/government/document-collections/covid-19-coronavirus-state-of-emergency-declarations#travel-and-border-state-wide

• Ang mga manlalakbay na galing Victoria o New South Wales ng nakaraang 14 na araw ay di papayagang pumasok ng WA, maliban kung kasama sila sa isa sa mga exempted categories: https://www.wa.gov.au/government/publications/victoria-and-new-south-wales-arrivals-frequently-asked-questions

• Pinapayagan ang paglalakbay sa Western Australia, kasama ang Kimberley region. Bawal pa ring pumunta sa remote Aboriginal communities.

Paaralan

Nagbukas na ang mga pampublikong paaralan noong umpisa ng Term 2 para sa lahat ng pamilyang nagnanais na ibalik ang kanilang mga anak.

Para sa mga estudyanteng nagnanais na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaaral sa bahay, bibigyan sila ng distance education packages at resources.

Maaari ng pumasok ang mga magulang sa school grounds upang ibaba at sunduin ang kanilang mga anak.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga paaralan: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-education-and-family-advice

Karagdagang impormasyon: http://www.wa.gov.au/covid19roadmap

Tasmania

Pandemic Leave Disaster Payment

Eligible na ang mga manggagawa sa Tasmania para sa $1,500 Pandemic Leave Disaster Payment kung hindi sila maaaring magtrabaho dahil kailangan nilang mag-self-isolate o quarantine.

Ang lump sum payment na ito ay makakatulong sa mg manggagawa sa panahon ng kanilang 14-day self-isolation.

Para sa karagdagang impormasyon: https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment-tasmania

Mga limitasyon sa pagtitipon

 • Sa bahay: maaari ang 20 katao, di kasama ang mga nakatira sa tahanan
 • Kasama sa pinakamataas ng bilang na ito ang staff, mga boluntaryo, mga bata at sanggol.

Para sa mga negosyo at libangan

 • Batay sa laki ng lugar ang bilang ng mga tao: ang pinakamataas na bilang ay 250 indoors at 1000 outdoors (simula Biyernes 25 Setyembre).

 • Ang pinakamataas na density limit ay isang tao kada 2 square metres: 

  https://www.coronavirus.tas.gov.au/families-community/gatherings-density-and-physical-distancing
 • Kung saan ang bilang ng tao na pinapayagan base sa density limit ay mas mababa kaysa sa limitasyon sa pagtitipon, ang nag-aaply ay ang pinakamababang bilang.
 • Ang mga taong dadalo sa isang event sa isang licensed venue ay maaaring lumibot ng walang limitasyon, ngunit kinakailangang nakaupo sila kapag iinom ng alak.
 • Bukas na ang mga gyms na may COVID-Safe na plano na naka-pokus sa dami ng tao, physical distancing, contact tracing, paglilinis at hygiene.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa business retractions:
https://www.coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/business-restrictions

Travel restrictions

 • In-extend ang State of Emergency hanggang 26 Oktubre
 • 1 Disyembre ang planong petsa upang magluwag ang mga hangganan ng Tasmania

Maaari ka ng pumunta at manatili sa kahit anumang lugar sa Tasmania, ngunit kinakailangang sumunod ka pa rin sa mga restriksyon sa mga pagtitipon at sa pagbisita sa bahay ng iba.

Para sa pinakabagong impormasyon sa paglalakbay sa Tasmania: https://www.coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/coming-to-tasmania

Ang tatlong-hakbang na proseso upang lumuwag ang restriksyon sa hangganan:

Step 1
- Mula 20 Setyembre: papayagan ang mga Tasmanian FIFO workers na nawala ng mahabang panahon dahil sa pagtatrabaho sa low risk areas na makauwi agad na hindi kinakailangan mag-quarantine - kung babalik sila agad mula sa kanilang safe state ng hindi dadaan sa Victoria o ibang hotspot areas.

- Papayagan ang mga seasonal workers na pumasok ng Tasmania, sa ilalim ng COVID-Safe conditions, para sa darating na season.

Step 2
Sa katapusan ng Oktubre 2020 - kokonsiderahin ng State Controller ang pag-usad ng petsa sa pagluwag ng restriksyon sa hangganan para sa mga COVID-Safe at low risk jurisdictions gaya ng SA, WA, NT, Queensland, ACT, at posibleng NSW.

Step 3
Bibigyan ng payo ng Public Health ang Tasmania kung handa na ito na buksan ang hangganan sa unang araw ng Disyembre para sa Victoria at iba pang hotspot areas.

Online Travel Registration

 • Ang sinumang nagbabalak na magpunta ng Tasmania mula sa ibang bahagi ng bansa o mundo ay maaaring mag-register sa bagong online travel registration system na tinatawag na G2G PASS (https://www.g2gpass.com.au) bago nila isumite ang kanilang hiling upang makapasok ng estado.
 • Kinakailangang punuan ng sapat at tama ang Good to Go App mas lalo na't pagdating sa pinanggalingan ng pasahero ng nakaraang 14 na araw. May fines na aabot ng $16,800 at 6 na buwang kulong sa mga hindi maglalagay ng maling impormasyon.

Paaralan

 • Balik-eskwela na ang lahat ng mga mag-aaral.

Karagdagang impormasyon : http://www.premier.tas.gov.au/releases/tasmanias_roadmap_to_recovery

Northern Territory

Mga limitasyon sa pagtitipon

 • Walang limitasyon sa pagtitipon sa NT, subalit kinakailangang sumunod ang mga tao sa social distancing at panatilihin ang 1.5 metrong distansya sa ibang tao
 • Pinapahintulutan ang kasal at libing

Para sa mga negosyo at libangan

 • Pinahihintulatan ang mga gawain katulad ng ehersisyo, outdoor gatherings, swimming, fishing at boating
 • Bukas na din ang skate parks, pools, playgrounds at outdoor gyms
 • Pinayagan na din magbukas ang mga restaurant, barm sports training, indoor market, gym, aklatan, gallery, at mga museo
 • mga nagpapatakbo ng licensed gaming activities kabilang dito ang TAB
 • team sports katulad ng football, basketball, soccer at netball. 
 • sinehan o teatro, concert hall, music hall dance hall at nightclubs
 • pagpunta sa bar na kahit walang oorderin na pagkain
 • tattooing o body art at piercing services
 • pagpunta sa amusement park, community centre, recreation centre o play centre
 • pagdalo sa mga community at sporting competitions na may aprubadong seating configuration. Kung higit sa 500 katao ang pupunta sa event, kinakailangang may aprubadong sariling COVID-19 Safety plan
 • lahat ng mga negosyo, pasilidad at serbisyo na dating may limitsasyon ay maaari nang magpatuloy sa kanilang mga gawain
 • aaprubahan ang mga pangunahing kaganapan depende sa pangangailangan ng bawat kaganapan

Travel restrictions

 • Ang mga pasaherong galing ibang bansa ay kinakailangang sumailalim sa mandatory supervised quarantine sa Howard Springs facility. Kinakailangan nilang magbayad ng $2,500.
 • Interstate Arrivals sa NT

Kung hindi ka galing sa isang declared hotspot, hindi mo kailangan mag-self-quarantine. Hotspots list: https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-covid-19

 

 

 

 

Mula Biyernes 9 Oktubre, tatanggalin na ang Greater Sydney mula sa hotspots list, kung patuloy na bumaba ang mga bagong kaso sa NSW.

 

 

Ang mga galing o dadaan sa isang declared hotspot ng nakaraang14 na araw ay kailangang dumaan sa 14 na araw ng mandatory supervised quarantine: https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine

 

 

 

Kailangang kumumpleto ng border entry form ang lahat ng interstate arrivals 72 na oras pagkatapos nilang dumating.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa 6 steps: https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine

 • Habang unti-unting nagbubukas ang mga hangganan ng ibang mga estado sa 17 Hulyo, mananatili ang NT police sa hangganan at paliparan ng NT.
 • Mananatiling sarado ang hangganan ng remote Northern Territory sa mga estadong apektado pa rin ng coronavirus ng 18 na buwan (mula Agosto 2020). Ang mga indibidwal mula sa mga hotspots ay maaaring pumasok sa teritoryo ngunit kailangan nilang dumaan sa mandatory 14-day hotel quarantine gamit ang sarili nilang pera.

Tatanggalin na ang mga designated biosecurity zones, maliban kung sarado ang mga ito dahil sa seasonal closures. Mananatiling bukas ang mga parks at reserves para sa mga Territorians. 

Maaaring mag-iba ang kondisyon at access sa mga parks sa NT kahit walang agad-agarang pasabi. Bisitahin ang mga websites na ito kung bukas ang mga parks bago bumisita:

Darwin region: https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves/plan-your-visit/check-park-open-darwin
Katherine region: https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves/plan-your-visit/check-park-open-katherine 
Tennant Creek and Barkly region - https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves/plan-your-visit/check-park-open-tennant-creek-barkly  
Alice Springs region- https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves/plan-your-visit/check-park-open-alice-springs 

 • Mga bagong self-quarantine guidelines

Pinalitan ng NT ang mandatory 14-day monitored quarantine sa 14-day mandatory, self-quarantine sa sariling tahanan; in private accommodation o sapat na commercial accommodation na babayaran ng bawat indibidwal na dadaan sa kuwarantina. 

Basahin ang mga guidelines dito: https://coronavirus.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/889987/self-quarantine-guidelines.pdf 

Ang mga darating galing ibang bansa ay kinakailangan pa rin dumaan sa 14-day quarantine period sa mandatory monitored commercial accommodation na babayaran ng bawat indibidwal na dadaan sa kuwarantina. Ito ay dahil mas mataas ang risk nila.

Paaralan

 • Mula 20 Abril 2020, lahat ng estudyante sa Northern Territory ay inaasahang bumalik na muli sa paaralan.
 • Kung pinagdesisyunan ng mga magulang na huwag muna papasukin ang kanilang mga anak, kailangang nag-aaral pa rin sila sa bahay.

Karagdagang impormasyon: https://education.nt.gov.au/publications/information-for-term-2-2020?SQ_VARIATION_814972=0

NT Roadmap : https://coronavirus.nt.gov.au/steps-to-restart/roadmap-new-normal

Australian Capital Territory

Mga limitasyon sa pagtitipon

Karagdagang impormasyon: https://www.covid19.act.gov.au/protecting-yourself-and-others/groups-and-gatherings 

Travel

Paglalakbay patungong ACT mula NSW o Queensland: Pinapayuhan ang mga nanggaling sa Greater Sydneh Area na huwag bumisita o magtrabaho muna sa mga high-risk settings gaya ng aged care facilities, hospitals at correctional facilities ng 14 na araw pagkatapos nilang umalis sa Greater Sydney Area. Hindi nila kailangang mag-quarantine.

Mga residente ng ACT na pupunta sa ibang estado't teritoryo: Hinihikayat ng pamahalaan ng ACT na huwag munang pumunta sa mga lugar na may COVID-19 outbreaks sa kasalukuyan: kasama dito ang buong Victoria at Greater Sydney.

Paglalakbay patungong ACT mula Victoria: Hindi pinapayagan ang sinumang (maliban sa mga residente ng ACT) galing Victoria na pumasok sa ACT maliban sa kung binigyan sila ng exemption ng ACT Health.

Maaari lamang pumunta ng ACT mula Victoria sa pamamagitan ng eroplano at pagdaan sa Canberra Airport.

Kinakailangang sumailalim sa 14 na araw ng quarantine ang mga residente ng ACT residents na galing ng Victoria. Kailangan nilang ipaalam sa mga awtoridad na plano nilang pumunta ng ACT 3 araw bago sila umalis.

Para sa mga negosyo at libangan

 • Pahihintulutan na din ang mga full-contact training para sa sport, dance at martial arts (basta't mayroong Return to Play in a COVID Safe Environment plan o COVID Safety Plan).
 • Maaari muling magkaroon ng kompetisyon at squad swimming at maximum na pagtitipon sa mga swimming pools. Wala ng limit ang bilang ng mga manlalangoy kada lane.
 • Mga patakaran para sa mga negosyo sa ACT:  www.covid19.act.gov.au/resources
 • Maaari ng magtipon ang 5 na katao sa mga Canberra na restawran, kapehan at bars, anuman ang laki ng mga ito.
 • Maaaaring mag-serve ng alkohol ang mga bar, pub, at club sa mga grupo na hindi hihigit sa 10 kada booking o table kung hindi sila oorder ng pagkain. 

Maaari ng magbukas ang mga susunod, basta's susundan ang isa kada 4 square metre na patakaran para sa 100 katao (kasama ang staff):

• Simbahan at mga religious ceremonies
• Sinehan at teatro
• Indoor and outdoor amusement centres, arcades, at play centres
• Gyms, health clubs, fitness, dance
• Swimming pools
• Community sport at organised sporting activities
• Choirs, bands at orchestras
• Personal services (beauty and nail salons, tattoo, massage parlours, atbp.)
• Caravan parks, campgrounds at camp sites

Health Services protection

May bagong digital screening tool para malaman kung ligtas na pumasok sa isang health factility. Kasama dito ang pagsagot sa mga simpleng mga tanong. Isang berde o pulang tick ang magsasabi kung ligtas pumasok: https://screening.covid19.act.gov.au/

Mas mahigpit ang mga visitor restrictions sa mga health centres:

 • Isang bisita kada pasyente, kada araw
 • Isa lamang ang magulang/carer ang maaaring manatili kasama ng admitted na sanggol at bata

Paaralan

 • Lahat ng estudyante ay nakabalik na sa on-campus learning.
 • Ang ACT and unang estadong magbubukas para sa mga international students nitong Hulyo 2020, sang-ayon sa plano ng pederal na pamahalaan na unti-unting pagbalikin ang mga international students. 

Karagdagang impormasyon: https://www.covid19.act.gov.au/updates

 


Lahat ay kinakailangang panatilihin ang distansya na 1.5 metro sa ibang tao. Alamin ang mga limitasyon sa pagtitipon sa bawat estado.

Kung may nararamdamang sintomas ng sipon o trangkaso, tumawag sa inyong doktor para magpa-schedule ng test o tumawag sa national Coronavirus Health Information Hotline 1800 020 080. 

Kailangang sumunod sa mga Stage 4 na restriksyon ang mga residente ng Metropolitan Melbourne at sumunod sa curfew sa pagitan ng 8pm at 5am. Ang kumpletong listahan ng restriksyon ay mahahanap dito: https://www.dhhs.vic.gov.au/updated-restrictions-announcement-2-august-covid-19

Maaaring makakuha ng balita at impormasyon sa 63 wika sa sbs.com.au/coronavirus.