Coming Up Fri 4:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Gujarati radio

રાષ્ટૃમંડળ રમતૉત્સવ માં ભારત માટૅ નવા પડકાર

Harmeet Desai on his way to Glasgow, 16 July 2014 Source:

વિસમા રાષ્ટૃમંડળ રમતૉત્સવ માં ભારત ના ઉતકૃષ્ટ દૅખાવ સામૅ નવા પડકાર છૅ, કારણ કૅ Scotland ના આયૉજકૉ એ પડતા મૂકૅલા events માં ભારત ચંદૃકૉ જીતતુ આવ્યુ છૅ. એ ગુમાવૅલ તકૉ નૅ બદલૅ બીજૅ ક્યાં મૅડલ જીતાય છૅ તૅ જોવાનુ રહૅશૅ.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
રાષ્ટૃમંડળ રમતૉત્સવ માં ભારત માટૅ નવા પડકાર 23/07/2014 07:47 ...
૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ના મુખ્ય સમાચાર 27/01/2022 06:24 ...
જાણો, ઓસ્ટ્રેલિયાનું હવામાન કેમ સતત બદલાતું રહે છે 27/01/2022 12:52 ...
૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ના મુખ્ય સમાચાર 26/01/2022 06:12 ...
૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ના મુખ્ય સમાચાર 25/01/2022 04:44 ...
૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ના મુખ્ય સમાચાર 24/01/2022 04:48 ...
૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ના મુખ્ય સમાચાર 21/01/2022 06:33 ...
આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓએ સરકારના નિર્ણયને આવકાર્યો 21/01/2022 07:07 ...
૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ના મુખ્ય સમાચાર 20/01/2022 05:28 ...
કોવિડ-19ના રેપીડ એન્ટીજન ટેસ્ટ તથા PCR ટેસ્ટ વિશેનો તફાવત સરળ ભાષામાં સમજો 20/01/2022 09:14 ...
View More