Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis

Hnub tuaj Source: SBS

Xov xwm tshaj tawm rau hnub zwj Hnub (Sunday) tim 12.12.2021.

Muaj xov xwm tshaj tawm rau hnub zwj Hnub (Sunday) zwj thaj tim 12 lub 12 hlis ntuj xyoo 2021 li hauv qab no:

  • ATAGI tso cai pom zoo rau tej neeg hno tau koob tshuaj COVID-19 vaccine koob 3 (Booster shots) rau lub sij hawm 5 hlis lawm xwb tsis yog li 6 hlis tom qab hno koob tshuaj vaccine 2 tag lawm. Thiab yuav siv 2 yam tshuaj li Pfizer los yog Morderna los hno rau sawv daws.
  • Xeev Northern Territory tau yuam kom nws tej pej xeem siv ntaub npog qhov ncauj 3 hnub ntawm lub zos Burunga, thiab tau muab lub zos Beswick kaw vim muaj neeg hno tshuaj vaccine tsawg tom qab tau muaj ib tug txiv neej hnoob nyoog 20 tawm xyoo kis tau kab mob COVID-19, thiab nom tswv txheeb tau tias pom muaj kab mob COVID-19 ntawm tej dej qias ntawm Alice Springs, thiaj hais kom tej neeg mus hno tshuaj thiab mus sim yog muaj yam ntxwv mob.
  • Western Australia tau tswj cai tej txwv nws tej ciam teb nruj tuaj ntxiv tom qab Queensland muaj neeg kis kab mob COVID-19, thiaj ua rau nws tau hloov cov kev teev ntawm 'phom sij tsawg heev -very low risk' los ua 'phom sij tsawg - low risk'. Ces thiaj ua rau tej neeg ntoj ncig ntawm Queensland uas xav mus ncig lub xeev Western Australia yuav tsum yog cov neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine 2 koob, tau mus txog yuav tsum tau sim seb puas kis kab mob COVID-19 thiab yuav tau cais 14 hnub.
  • Liz Truss uas yog Aaskiv tus nom txawv teb chaws tau tawm tswv yim ntawm lub rooj sab laj G7 Meeting tias cov kev koom tes rau phab lagluam thiab kev tswj kev ruaj ntseg ntawm cov teb chaws no xwb thiaj yuav tiv thaiv thiab tawm tsam tau nrog tej neeg uas pheej hawv xav tsim teeb meem rau lwm tus, rau lub caij Russia tau xa nws cov tub rog mus ze ciam teb ntawm teb chaws Ukraine.
  • Tej neeg zejzog Phabmab ntawm Australia nqua hu kom nom tswv Australia rau txim rau Phabmab tej coj tub rog uas ua txhaum leej tib neeg txoj cai, thiab nqua hu kom Australia tus nom txawv teb chaws nrog xyuas cov teeb meem no kom sai, yog tseem ua ntsej lag muag dig ces yog ib cov kev tawm tsam nrog neeg Phabmab, tawm tsam nrog UN tej cai pov puag leej tib neeg txoj cai thiab tawm tsam nrog Australia tej cai coj taug ua li li cov kev tswj hwm democracy thiab cov kev ywj pheej.
  • Nplog tau tshuaj AstraZeneca tshaj 180,000 koob pab cuam los ntawm teb chaws Malaysia, tib lub caij no teb chaws America kuj tau pab cov tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine rau Nplog txog li 1.7 million koob uas yuav xa rau Nplog rau lub hli no.
  • Australia tus hluas hu ua Oscar Piastri yeej cov kev sib tw Formula Two ntawm lub tshav sib tw Yas Marina Circuit ntawm Abu Dhabi lawm.

 


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai vaj tse 15/05/2022 56:48 ...
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Ntau yam neeg cov kev muaj feem koom tsim videogames 15/05/2022 11:15 ...
Tej hluas ntawm tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws 13/05/2022 13:48 ...
Koj puas tau npaj txhiaj yuav mus xaiv nom rau hnub tim 21.05.2022? 08/05/2022 42:22 ...
AEC puas tau npaj txhij los tswj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 08/05/2022 08:19 ...
Tsis muaj kws kho mob txaus siv 08/05/2022 06:47 ...
Tej nyiaj cov neeg tsiv teb tsaws chaw khwv tau 08/05/2022 06:46 ...
Tsis muaj roj noj txaus siv 01/05/2022 17:36 ...
View More