Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv

Hnub tuaj Source: SBS

Xov xwm tshaj tawm rau hnub zwj Hnub (Sunday news 19.12.2021)

  • Muaj neeg Australia coob tshaj 4000 tus kis kab mob COVID-19 ntawm Australia ib hnub dhau los. Thiaj ua rau muaj neeg Australia yuav laug txog 247,000 tus yog cov neeg tseem tau tus mob no thiab muaj 110 tus neeg tseem raug kho ntawm chav kho cov neeg mob uas mob hnyav heev (Intensive Care Unit-ICU). Nom tswv thiaj muaj ib cov kev taw qhia thiab nqua hu kom tej neeg tseem tsis tau mus hno tshuaj vaccine txwm kav tsij mus hno los yog txog caij hno koob peb (booster shots) ces kom kav tsij mus hno rau lub caij tej niamtxiv tseem npaj yuav teem caij coj tej me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos mus hno tshuaj COVID-19 vaccine rau tim 10.01.2022 no.
  • Hau xeev Tasmania tau nqua hu kom tej neeg ua siab ntev tos rau lub caij nom tswv tswj kev nyab xeeb rau tej chaw ua hauj lwm thiab tub ceev xwm tseem sam sim tshuaj ntsuam cov xwm txheej lub tsev ntaub kaus ntawm Davonport ua rau 5 tug me nyuam tas sim neej. Sarah Courtney uas yog tus nom tswj dej num kev kawm los kuj qhia rau tej cuab yig tias nws yeej yuav ua tib zoo los txheeb kom paub txog qhov tseeb tias vim li cas thiaj muaj tej xwm txheej no vim yog ib cov xwm txheej phom sij khawg nkaus li. Tib lub caij no los Australia tus thawj pwm tsav kuj tau mus xyuas xeev Tasmania rau hnub Saturday tim 18.12.2021 dhau los thiab tau pab nyiaj $800,000 coj mus tsim cov kev pab daws kev nyuaj siab rau tej neeg zejzog raug tej teeb meem no.
  • Tom qab tau sab laj los tau ib xyoo rau hli ces tsoom fwv teb chaws tau qhia tias nws pom zoo nrog lub tswv yim los tsim ib pawg neeg keeb cag neeg hauv tsev tsoom fwv teb chaws los taw qhia txog tsoom fwv tej cai uas nws tsim coj los siv tias seb ho puas yuav muaj tau teeb meem dab tsi rau lawv tej zejzog. Tab sis pab nom Labor xav kom tsim pawg neeg Advisory Group no kom ruaj kiag. Txawm li cas los Linda Burney uas yog Labor tus nom lis tej dej num pab Australia cov keeb cag neeg hais tias tej hauj lwm no yeej tseem ua tsis tau zoo txaus vim tseem tsis xyuas kom muab Australia tej keeb cag neeg cov kev muaj cai tawm suab zwm kiag rau tej txhooj cai tswj haiv, thiab yeej tseem uas tsis tau li tej ncauj lug Uluru from the Heart tau teev tseg uas kom los tsim pawg rooj saib xyuas Makarrata Comission los tsim kom muaj kev pom zoo thiab tsim cai los teev tej kev pom zoo thiab qhia qhov tseeb txog Australia tej keeb cag neeg tej keeb kwm.
  • Raws li Nplog phau ntawv xov xwm Vientiane Times tau tshaj tawm tias teb chaws Poland tau pab cov tshuaj AstraZeneca vaccine tshaj 138,000 koob rau Nplog kom thiaj pab nom tswv Nplog cov hauj lwm xav hno kom tau tshuaj COVID-19 vaccine rau ib nrab pej xeem rau thaum xaus rau lub xyoo 2021 no.
  • Lyn Williams uas yog ib tug poj niam neeg America pab kom Australia pab poj niam ncaws pob Melbourne Victory sib tw yeej Brisbane Roar 3-2 thiaj ua rau nws ras los ua pab ncaws tau pob zoo tshaj plaws. Tib lub caij no los Australia koj yog pab uas sib tw tau cov Ashes Test nrog teb chaws Aakiv zoo thiab tseem yuav sib tw rau hmo Sunday no txuas ntxiv.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai vaj tse 15/05/2022 56:48 ...
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Ntau yam neeg cov kev muaj feem koom tsim videogames 15/05/2022 11:15 ...
Tej hluas ntawm tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws 13/05/2022 13:48 ...
Koj puas tau npaj txhiaj yuav mus xaiv nom rau hnub tim 21.05.2022? 08/05/2022 42:22 ...
AEC puas tau npaj txhij los tswj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 08/05/2022 08:19 ...
Tsis muaj kws kho mob txaus siv 08/05/2022 06:47 ...
Tej nyiaj cov neeg tsiv teb tsaws chaw khwv tau 08/05/2022 06:46 ...
Tsis muaj roj noj txaus siv 01/05/2022 17:36 ...
View More