Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Cov hydrogen huv

Andrew 'Twiggy' Forrest speaking about 'green hydrogen' - Darren England Source: AAP

Vim li cas tej nom tswv xeev thiab tej lagluam thiaj tsis tos kom tsoom fwv teb chaws tsim tau nws tsab cai climate policy es mam los daws cov teeb meem no lawm? Lawv yeej tau ntau thawj hlo los nqes peev rau cov renewable energy thiab yeej teeb tej hom phiaj los txo kom tsis txhob muaj tej pa tsis huv li ntiaj teb lawm thiab. Tab sis vim li cas tus tuam los pav Andrew Forrest thiaj hais tias tsoom fwv cov green energy policy yuav ua rau muaj tej pa tsis huv paug tsuas rau tej ib puag ncig?

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Cov hydrogen huv 17/10/2021 09:38 ...
Cov kev tu siab rau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 26/11/2021 17:04 ...
Cov kev faib cais ntawm chaw ua hauj lwm 26/11/2021 16:24 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison hais tias tsab cai religious discrimination bill yuav tsis cais ib tug twg 25/11/2021 12:10 ...
Cov kev paub txog tshuaj vaccine 21/11/2021 18:53 ...
Orphan Relative Visa 21/11/2021 11:02 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas cov kev haus luam yeeb 21/11/2021 10:37 ...
Muaj cov kev teeb txheeb tshiab qhia tias muaj Australia tej hluas tshaj 25% tsis pov puag lawv tus kheej rau lub caij ntuj so 21/11/2021 13:19 ...
Google cov kev nqe peev ntawm Australia 19/11/2021 10:28 ...
Tej neeg xov nom cov ID 19/11/2021 08:53 ...
View More