Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022)

Prime Minister Scott Morrison on Day 33 of the 2022 federal election campaign (AAP Image/Mick Tsikas) Source: AAP

Ob pab nom loj ho muaj cov kev nrhiav suab li cas thiab cog lus dab tsi rau pej xeem Australia.

Cov ntsiab lus tseem ceeb:

  • Labor cog lus tias yuav pab nyiaj $150 million los tswj cov paj pob zeb hiav txwv (Great Barrier Reef)
  • Thawj pwm tsav Scott Mirrison cog lus tias yuav hloov nws tej tswv yim ua tus coj thiab cov kev ua hauj lwm tshiab yog tias nws tus tsoom fwv yeej kev xaiv tsa los ua tus tsoom fwv tshiab tom ntej no tom qab uas tau muaj ib txhia nom xeev thiab nom teb chaws ntawm pab nom Liberal hais tias nws yog ib tug neeg thab zes lwm tus, ua kom lwm tus ntshai thiab yog ib tug neeg dag.
  • Thawj pwm tsav hais tias Suav tuam tshoj ib lub nkoj tuaj nyiag soj xwm sab qaum teb ntawm nroob Perth ntawm Australia cov ciam dej hiav txwv ua lagluam thiab tsis qhia rau Australia paub tab sis txawm lawv soj Australia los Australia yeej soj lub nkoj no los tau 1 limtiam lawm thiab. Peter Dutton uas yog tus nom tiv thaiv teb chaws hais tias yog tej yam txawv uas Suav lub nkoj tub rog no yuav tuaj deb ua luaj rau sab qab ntuj no tuaj nyiag soj xwm. Ces tej xwm txheej no thiaj cuam tshuam txog Australia txoj kev ruaj ntseg haiv thiab cuam tshuam txog cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 no.
  • Tsoom fwv Australia tau qhia tias nws xav nrog xyuas kom sau tau nyiaj los ntawm tej neeg raug txim txawv teb chaws uas raug kaw ntawm Australia tej tsev laj cuj kom lawv ua tus them tej num nqes rau lub caij lawv raug kaw kom tsis txhob tau siv tej nyiaj se ntau, tab sis Labor hais tias nws mam txheeb seb tsoom fwv yuav ua li cas tiag.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Cov xub ke tshiab kho kab mob cancer mis 24/06/2022 08:35 ...
Cov kev tsis muaj npe Askiv yuav muaj teeb meem npaum li cas rau koj cov kev nrhiav hauj lwm ua? 24/06/2022 07:06 ...
Tej nyiaj npaj los tiv thaiv thiab tswj tej kab mob yuav sib kis rau lub neej pem suab 24/06/2022 09:25 ...
Tej zaum yuav muaj ib co xub ke tshiab kho tau kab mob cancer mis 23/06/2022 53:24 ...
Nce tej nyiaj hauj lwm khwv tau yam tsawg ntau tshaj plaws tab sis tau npaum li cas tiag 19/06/2022 12:51 ...
Tsis muaj hluav taws xob txaus siv 19/06/2022 08:25 ...
Tej koom haum pab neeg thoj nam hais kom tsoom fwv kho cov temporary visa rau neeg thoj nam 19/06/2022 57:39 ...
Kab mob Monkeypox yog dab tsi - peb yuav tiv thaiv li cas? 19/06/2022 07:54 ...
Assange cov kev yuav raug xa mus hais plaub txawv teb chaws 19/06/2022 11:38 ...
View More