Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Cov kev phais hloov khoom nrog cev

Dr Koob Pheej Vaj tham txog cov kab mob nyuaj siab ntxhov plawv thiab kev kho siab rau lub caij muaj kab mob coronavirus Source: Courtesy of Mai Yang

Mloog seb ho muaj cov txheej txheem dab tsi cuam tshuam thiab yuav tau tos ntev npaum li cas mam li tos tau tej khoom nrog cev rau yus siv thiab cov neeg li cas thiaj li xub tau siv ua ntej thiab tsim nyog peb teev zwm npe pub tej khoom nrog cev rau lwm tus siv los yog puas tsim nyog peb yuav tau tso ntshav kom tau coj los siv pab kho tej neeg mob. Mloog tau Dr Koob Pheej Vaj cov lus tawm tswv yim tau.

Raws li kub koom haum Donate Life uas yog tsoom fwv Australia ib lub koom haum saib xyuas txog cov kev teev zwm npe tej neeg pom zoo pub tej khoom nrog cev rau lwm tus siv tau qhia, ces xyoo 2019 dhau los yeej tau muaj cov neeg coob tshaj li 500 leej uas tas sim neej los yog tej neeg tseem muaj txoj sia nyob txog li 239 leeg uas kam pub lawv tej khoom nrog cev ib yam dab tsi pub rau lwm tus siv hloov lawv tej khoom nrog cev ces muaj peev xwm pab cawm tau tej neeg tshaj 1,680 leej. Txawm li cas los yeej tseem muaj cov neeg txog li ntawm 1,700 tus tseem yuav tau tos kom tau tej khoom nrog cev coj los phais hloov rau lawv thoob plaws teb chaws Australia no, thiab tseem muaj tej neeg coob txog li 12,000 tus uas tseem yuav tau niaj hnub mus lim ntshav vim lawv lub raum tsis zoo lawm thiab. 

Txawm tias tau muaj neeg Australia 1 tug ntawm 3 tug twg los yog neeg Australia txog li 69% yeej tau mus teev zwm npe pom zoo pub khoom nrog cev rau lwm tus siv los yeej tseem muaj ib txhia neeg zejzog tsis pom zoo pub tej khoom nrog cev rau lwm tus siv thaum lawv nruam sim vim cov kev coj ntseeg thiab kev cai dab qhuas ua cov txwv txiav lawv kom txhob pub tej khoom nrog cev rau lwm tus siv thiab.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcastsspotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Cov kev phais hloov khoom nrog cev 22/10/2020 11:06 ...
Ua kev zoo siab rau lub caij Christmas uas peb yuav tau cais peb tus kheej 29/11/2020 17:48 ...
Vim li cas Hmoob thiab txhawb nqa Joe Biden 29/11/2020 10:24 ...
America tus president Donald Trump tso dab tsi tseg cia 29/11/2020 13:39 ...
Xov xwm zwj Hnub 29.11.2020 29/11/2020 18:59 ...
Dab tsi ua rau peb nyuaj siab ntxhov plawv? 27/11/2020 04:28 ...
Cov kev kho mob thaum tsis muaj hauv kev kho tau tus mob lawm 27/11/2020 06:50 ...
Xov xwm ntawm lub limtiam 26.11.2020 26/11/2020 12:56 ...
Xov xwm zwj Teeb 26.11.2020 26/11/2020 21:38 ...
Cov kev ua hauj lwm ntawm tsev 22/11/2020 16:28 ...
View More