Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Huab cua pauv hloov ua rau qoob loo kim

Huab cua hloov ua rau cog tsis tau qoob loo ces tsis muaj khoom muag ntawm tej txee thiab nqe khoom noj kim Source: AAP

Huab cua pauv hloov tau ua rau muaj huab cua phem ces cog tsis tau qoob loo ces ua rau qoob loo nqe kim, nqaij, mis, tej khoom tsim los ntawm mis los kim lawm, ua rau tej neeg yuav khoom yuav tau them tus nqe kim. Thiaj tau ua rau lub koom haum Farmers for Climate Action tau nqua hu kom tsoom fwv Australia kho nws tej cai los daws tej teeb meem huab cua pauv hloov kom pab tau tej neeg cog qoob loo thiab cov lagluam cog qoob loo no rau lub neej pem suab.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Huab cua pauv hloov ua rau qoob loo kim 13/03/2022 14:38 ...
Cov xub ke tshiab kho kab mob cancer mis 24/06/2022 08:35 ...
Cov kev tsis muaj npe Askiv yuav muaj teeb meem npaum li cas rau koj cov kev nrhiav hauj lwm ua? 24/06/2022 07:06 ...
Tej nyiaj npaj los tiv thaiv thiab tswj tej kab mob yuav sib kis rau lub neej pem suab 24/06/2022 09:25 ...
Tej zaum yuav muaj ib co xub ke tshiab kho tau kab mob cancer mis 23/06/2022 53:24 ...
Nce tej nyiaj hauj lwm khwv tau yam tsawg ntau tshaj plaws tab sis tau npaum li cas tiag 19/06/2022 12:51 ...
Tsis muaj hluav taws xob txaus siv 19/06/2022 08:25 ...
Tej koom haum pab neeg thoj nam hais kom tsoom fwv kho cov temporary visa rau neeg thoj nam 19/06/2022 57:39 ...
Kab mob Monkeypox yog dab tsi - peb yuav tiv thaiv li cas? 19/06/2022 07:54 ...
Assange cov kev yuav raug xa mus hais plaub txawv teb chaws 19/06/2022 11:38 ...
View More