Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Kab theem paj thiab tej lagluam vaj tse

Source: AAP

Tau muaj tej neeg paub tshuaj ntsuam txog nyiaj txiaj thiab lagluam vaj tse hais tias tam sim no Reserve Bank of Australia (RBA) tseem tsis tau nce kab theem paj, tab sis tej zaum yuav nce rau thaum yav lig xyoo no. Cov kev nce no puas yuav ua rau tej neeg yuav vaj tse tau them kim li cas ntxiv los yog ho yuav muaj cov neeg twg yuav tau txais txiaj ntsim los ntawm RBA cov kev nce kab theem paj no?

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Kab theem paj thiab tej lagluam vaj tse 04/02/2022 08:11 ...
Cov xub ke tshiab kho kab mob cancer mis 24/06/2022 08:35 ...
Cov kev tsis muaj npe Askiv yuav muaj teeb meem npaum li cas rau koj cov kev nrhiav hauj lwm ua? 24/06/2022 07:06 ...
Tej nyiaj npaj los tiv thaiv thiab tswj tej kab mob yuav sib kis rau lub neej pem suab 24/06/2022 09:25 ...
Tej zaum yuav muaj ib co xub ke tshiab kho tau kab mob cancer mis 23/06/2022 53:24 ...
Nce tej nyiaj hauj lwm khwv tau yam tsawg ntau tshaj plaws tab sis tau npaum li cas tiag 19/06/2022 12:51 ...
Tsis muaj hluav taws xob txaus siv 19/06/2022 08:25 ...
Tej koom haum pab neeg thoj nam hais kom tsoom fwv kho cov temporary visa rau neeg thoj nam 19/06/2022 57:39 ...
Kab mob Monkeypox yog dab tsi - peb yuav tiv thaiv li cas? 19/06/2022 07:54 ...
Assange cov kev yuav raug xa mus hais plaub txawv teb chaws 19/06/2022 11:38 ...
View More