Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Ncua tsis xav muaj me nyuam vim kab mob COVID-19

Muaj ib txhia poj niam tau ncu tsis xav muaj me nyuam rau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 sib kis Source: Getty

Vim yog tim kab mob coronavirus ua rau Australia tej poj niam muaj kev txhawj xeeb txog nyiaj txiaj thiab muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv tias tsam tsis tau nyiaj siav, poob hauj lwm los sis yog siv tsis tau cov kev pab cuam kho mob thiab tsis muaj lawv tsev neeg hais tsi ntsees rau cov kev tos tsis tau lawv niam lawv txiv txawv teb chaws tuaj pab tu thiab saib xyuas lawv rau lub caij muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj thiab muab ciam teb kaw los yog tseem siv cov kev txwv no ces thiaj ua rau muaj tej poj niam ua ib siab ncua tsis npaj muaj me nyuam lawm.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Ncua tsis xav muaj me nyuam vim kab mob COVID-19 20/08/2021 12:46 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More