Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov

The TAB online betting app is seen on an iPhone (Lukas Coch) Source: AAP

Cov kev taw qhia thiab cov kev pab cuam rau tej neeg zejzog coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai uas twv txiaj yuam pov.

Raws li tau muaj ib cov kev teeb txheeb tau qhia ces lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 sib kis coob uas nom tswv muab teb chaws kaw no kuj ua rau muaj neeg tsawg zog mus twv txiaj yuam pov ntawm tej chaw twv txiaj yuam pov lawm. Tab sis kuj pom tias muaj tej hluas coob tuaj ntxiv mus twv txiaj yuam pov hauv online lawm thiab. Tib lub caij no los kuj muaj cov kev siv cov kev pab cuam rau tej neeg twv txiaj yuam pov no hauv online li siv video conference los yog siv xov tooj sab laj thov kev pab cuam rau lawv txog cov kev twv txiaj yuam pov no ntawm lawv tsev ntau tuaj ntxiv yog muab piv rau cov kev pab cuam tim ntsej tim muag qub uas tej neeg ib txwm siv dhau los. Txawm li cas los kuj tau muaj kev ceeb toom tias kom tej koom haum pab cuam tej neeg twv txiaj yuam pov kav tsij npaj tsam ho rov qab muaj neeg mus thov cov kev pab cuam no ntau tuaj ntxiv.

Tom qab tej nom tswv xeev tau tshem cov kev kaw Australia tej xeev lawm ces kuj tau muaj ib cov kev pab cuam uas tsim kom haum raws li tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai coj los pab rau tej neeg zejzog uas pheej twv txiaj yuam pov kom paub txog tej teeb meem uas yuav muaj tau kev phom sij los ntawm cov kev twv txiaj yuam pov. 

Cov kev pab cuam no ces kuj muaj kev pab cuam li cov neeg ua hauj lwm sab laj daws kev nyuaj siab, tej neeg ua hauj lwm uas hais tau ntau hom lus, neeg txhais lus thiab tej neeg ua hauj lwm pab tej neeg twv txiaj yuam pov no los yeej paub thiab nkag siab zoo txog tej neeg uas coj kab lis kev cai ntau yam kom thiaj li rhiav tau kev sab laj thiab pab cuam rau tej neeg no raws li qhov tsim nyog. 

Australia yog ntiaj teb ib lub teb chaws uas muaj neeg poob nyiaj rau cov kev twv txiaj ntau tshaj plaws hauv ntiaj teb no txij li lub caij xyoo 1990s uas tsoom fwv teb chaws tau tso cai siv tau cov poker machines. 

Thiab raws li Aaskiv lub chaw teeb txheeb hu ua H2 Gambling Capital uas tshuaj ntsuam txog ntiaj teb cov kev twv txiaj tau qhia ces ib xyoos twg yeej muaj ib tug neeg twg poob nyiaj txog li $1,200 txhua txhua xyoo los sis muab xam tias ua rau tej neeg poob nyiaj rau cov kev twv txij no rau xyoo 2018-2019 ntawd txog li $25 billion diam raws li lub koom haum Australian Institue of Health and Welfare tau qhia.

Yog koj xav tau txais cov kev pab cuam daws cov kev twv txiaj yuam pov ces muaj pab koj 24 teev 7 hnub rau ib limtiam twg ntawm lub koom haum National Gambling Helpline tus xov tooj 1800 858 858.

Koj tseem muaj peev xwm nrhiav tau cov kev pab cuam Gamblers Anonymous tau ntawm lub vas sab gaaustralia.org.au.

Hu tau rau lub koom haum Lifeline tus xov tooj 13 11 14 tau.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Anthony Albanese yeej kev xaiv tsa los ua Australia tus thawj pwm tsav zum 31 22/05/2022 56:42 ...
Cov pab nom me thiab kev xaiv tsa 20/05/2022 05:28 ...
Labor qhia txog tej nyiaj siv pab nws tej cai 19/05/2022 57:41 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai vaj tse 15/05/2022 56:48 ...
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Ntau yam neeg cov kev muaj feem koom tsim videogames 15/05/2022 11:15 ...
Tej hluas ntawm tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws 13/05/2022 13:48 ...
Koj puas tau npaj txhiaj yuav mus xaiv nom rau hnub tim 21.05.2022? 08/05/2022 42:22 ...
AEC puas tau npaj txhij los tswj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 08/05/2022 08:19 ...
View More