Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Tag nrho txhua yam tsim nyog koj paub txog tshuaj COVID-19 vaccine thiab cov tshuaj vaccine hno txhab koob peb (booster shots)

Nyob rau lub caij uas Australia tseem los tawm tsam nrog kab mob COVID-19 txuas ntxiv thiab tseem muaj tus kab mob Omicron COVID-19 tshiab no thiab ces thiaj ua rau muaj cov kev txhawb nqa kom tej neeg mus hno tshuaj COVID-19 vaccine txhab ua koob peb ntxiv (booster shots). Txuas ntxiv hauv qab no yog tej yam tsim nyog koj paub txog.