Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Scott Morrison tsis pom zoo tias tsis txhob pub tej neeg tsis kam hno tshuaj COVID-19 vaccinesiv Medicare

Thawj pScott Morrison nrog tej neeg xov xwm tham ntawm Kirribilli House ntawm Sydney - Dan Himbrechts Source: AAP

Thawj pwm tsav tau qhia tias nws tsis pom zoo kom siv lub tswv yim tsis pub tej neeg uas tsis kam hno tshuaj COVID-19 vaccine siv Medicare.

Tom qab tau ib limtiam uas Singapore tau qhia tias nws yuav kom tej neeg Singaporean uas tsis kam hno tshuaj COVID-19 vaccine uas yog kis tau tus kab mob COVID-19 thiab mus kho tom tej tsev kho mob yuav tau them tej nqe kho mob kheej ces txawm ua rau Bob Car tau sau ib cov lus hauv Twitter tias 'yog nej tsis kub siab txog cov kev ceeb toom no thiab ho kis tau kab mob, ces nej yuav yog tus them kho nej tus kheej, tsis yog peb yuav them rau nej.'

Thiaj tau ua rau Australia tus thawj pwm tsav Scott Morrison tau teb tias nws tsis pom zoo nrog lub tswv yim no. Thiab nws tau hais qhia rau lub chaw nthuav xov xwm tshooj 7 tias:

"Peb ua lub neej nyob rau ib lub teb chaws uas peb yuav tsis tsim teeb meem dab tsi rau tej neeg uas lawv txiav txim siab ua raws li lawv cov kev xaiv. Yog los mas peb yeej xav kom tej neeg mus hno tshuaj vaccine tab sis peb yuav tsis siv lub tswv yim yuav rau txim rau tej neeg li hais ntawd. Peb yeej tsis muaj tsab cai los yuam kom tej neeg hno tshuaj ntawm Australia no, thiab peb yeej cam hwm tej neeg cov kev xaiv."

Tam sim no ces Australia twb muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine thawj koob tshaj 90 feem pua lawm thiab muaj neeg txog 82 feem puas yog cov neeg tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

 

Source SBS News