Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xyuas kom tau txais kev nyab xeeb rau lub caij ntuj so.

Teb chaws Australia yeej yog ib lub teb chaws zoo nkauj heev rau lub caij huab cua sov zog ntau lub hli, tab sis tsim nyog koj paub txog ntau yam kev piam sij li hav zoov kub hnyiab, dej nyab thiab tej kev phom sij cuam tshuam txog dej thiab tej huab cua kub sov. Ua tib zoo xyuas kom koj ua raws li tej kws paub zoo txog tej dej num no cov kev taw qhia pab cawm siav rau lub caij ntuj so no, kom thiaj li tau txais kev nyab xeeb thiab tau txais kev noj qab nyob zoo.