Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19: Northern Territory tau kaw nws lub xeev txuas ntxiv rau lub caij muaj neeg kis coob ntxiv

Kiongozi wa Wilaya ya Kaskazini Michael Gunner, azungumza na waandishi wa habari katika bunge la NT mjini Darwin. Source: AAP Image/Aaron Bunch

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 23.11.2021.

  • Northern Territory tseem raug kaw txuas ntxiv txog hnub tim 04.12.2021 tso tom qab uas rov qab muaj 3 tug neeg tshiab kis kab mob ntawm nws lub xeev, ib tug ces yog tus me nyuam mob liab.
  • Queensland tus hau xeev Annastacia Palaszczuk hais tias tseem tsis tau pub nws tej pej xeem mus xyuas Sydney rau lub sij hawm luv luv ua ntej muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog 90%  tso.
  • NSW tau nqua hu kom kho cov testing system uas siv coj los sim tej neeg ntoj ncig hauv lub teb chaws no.
  • South Australia kuj tau tso cai rau muaj cov kev ntoj ncig nrog cov xeev NSW, ACT thiab Victoria yam tsis tas cais ntxiv. Thiab tau muaj 43,000 tus neeg ntoj ncig tau thov cov ntaub ntawv mus ncig nws lub xeev ntawm lub vas saab EntryCheck txij hnub Friday tav su dua lawm. 
  • Tej neeg ntawm tej zos muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob tsawg dua 80% ces yuav tsum tau cais thaum lawv mus txog xeev South Australia.

COVID-19 STATS: 

  • Victoria tau muaj neeg 827 tus ntawm nws lub xeev kis kab mob thiab muaj 19 leeg tas sim neej. Muaj 17 tus ntawm cov neeg tas sim neej no yog cov tsis hno tshuaj vaccine.
  • NSW tau muaj 173 tus neeg tshiab kis kab mob thiab muaj 2 tug neeg tas sim neej.
  • ACT tau muaj 19 tus neeg tshiab kis kab mob ntawm nws lub xeev.

Tej xeev cov kev cais thiab tej kev txwv

Txheeb ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm lub xeev koj nyob.

Kev ntoj ncig

Xov xwm qhia txog pej kum haiv cov neeg ntoj ncig thiab kab mob COVID-19 nrog rau tej xov xwm ntoj ncig ua koj hom lus.

Nyiaj pab cuam

Yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80% lawm. Nrhiav tau kev pab cuam ua koj hom lus ntawm lub koom haum Services Australia ua koj hom lus tau ntawm no.
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.