Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19: Southeast Queensland xaus cov kev txwv sis muaj ib tug kis kab mob ua rau muab Cairns kaw lawm

Kiongozi wa Queensland Annastacia Palaszczuk, atoa taarifa mpya kuhusu COVID-19 mjini Brisbane, Jumapili, 8 Augosti, 2021. Source: AAP/Danny Casey

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob hnub tim 8.8. 2021.

  • Queensland muaj 9 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.
  • Cairns thiab Yarrabah raug muab kaw 3 hnub pib txij hnub no sij hawm 4 pm mus.
  • NSW muaj 262 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 1 tug neeg tas sim neej lawm.
  • Victoria muaj 11 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.

Queensland

Queensland tau muaj 9 tug neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus. 7 tus yog cov neeg kis tau hauv ib qho chaw sab hauv tsev, ib tug kis tau ntawm Gold Coast thiab muaj ib tug neeg tshiab kis tau kab mob ntawm Cairns.

Thiaj ua rau nom tswv yuav xaus cov kev kaw tej zos sab qab teb hnub tuaj ntawm lub xeev no raws li tau teev tsev rau sij hawm 4 teev hnub no, tab sis tseem yuav muaj cov kev txwv siv txuas ntxiv rau 2 limtiam, uas muaj cov kev yuam tej neeg kom yuav tsum siv ntaub npog qhov ncauj nrog thiab.

Annastacia Palaszczuk uas yog tus hau xeev hasi tias tus neeg ntawm Cairns yog tus txaus txhawj xeeb vim nws yog tus neeg tsav taxi thiab tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub sij hawm 10 hnub.

Yog li ntawd thiaj tau muab lub zos Cairns thiab zos Yarrabah Aboriginal Shire Council kaw 3 hnub pib txij tav su dua hnub no sij hawm 4 pm mus lawm.

Txheeb tau tej chaw sim kab mob COVID-19 ze tshaj plaws ntawm koj tau ntawm no.

New South Wales

NSW tau muaj 262 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus, thiab muaj ib tug poj niam hnoob nyoog 80 tawm xyoo tas sim neej lawm.

Tsis tas li no los tseem tau muaj tej neeg no txog 72 leeg tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau tus kab mob no rau lwm tus thiab.

Gladys Berejiklian hais tias tej zaum yuav muab 12 lub zos ntawm Penrith teev ua cov chaw txaus txhawj xeeb thiab yuav muaj cov kev tswj tej neeg kom nruj tuaj ntxiv txoj sij hawm 5 pm hnub zwj Hnub (Sunday) no mus.

Txheeb tau tej chaw hno tshuaj vaccine ntawm no.

Victoria  

Victoria tau muaj 11 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab tag nrho tej neeg kis kab mob no muaj feem cuam tshuam nrog tej xwm txheej kis kab mob tam sim no. Thiab yeej tsis muaj tej neeg no ib tug twg cais lawv tus kheej rau lub caij tseem muaj peev xwm kis tau tus mob no rau lwm tus li.

Tej neeg Victorians muaj hnoob nyoog 18 txog 39 xyoos yuav muaj peev xwm hno tau tshuaj AstraZeneca COVID-19 vaccine tau ntawm tej chaw hno tshuaj vaccine rau tej neeg mus hno coob coob txij hnub Monday (9.8.2021) no mus.

Tsis tas li no los Australia thawj thawj lub chaw hno tshuaj uas tsev tsheb mus nres es hno tshuaj vaccine ces cia li tsav tawm mus lawm xwb raug teeb tsa rau ntawm ib lub Bunnings Warehouse dhau los ntawm Melton txij hnub Monday no mus. 

Txheeb tau daim list ntawm tej chaw hno tshuaj vaccine tau ntawm no.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

 

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.


 


Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.