Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob coronavirus: Tej hau xeev nqaj tswv yim kom ntxeem dhau kab mob COVID-19 rov qab los ua tau lub neej

Raia walio pata chanjo kamili, wachangia chakula nje mjini Sydney, Jumamosi, Septemba 25, 2021. Source: AAP Image/Dan Himbrechts

Nod yog tej xo xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 26.09.2021.

  • In NSW, 59.25 per cent of the eligible population fully vaccinated
  • In Victoria, Geelong and Surf Coast to exit lockdown from midnight
  • ACT records 25 new locally acquired cases

New South Wales (NSW)

NSW muaj 961 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 9 tus neeg tas sim neej.

Dr Jeremy McAnulty ntawm NSW lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv tau hais tias yog ib cov zauv neeg kis kab mob coob tshaj plaws ntawm tej zos txaus txhawj xeeb li Guildford, Auburn, Punchbowl, Penrith, Bankstown, Liverpool thiab Bossley Park.

Hau xeev Gladys Berejiklian tau hais tias tseem yuav los xyuas kom tsim tau cov tswv yim npaj los tswj kab mob COVID kom tiav rau limtiam tom ntej no. Thiab nom tswv npaj tias yuav qhia tias seb ho yuav muaj cov cai tswj kev noj qab haus huv li cas los tswj tej neeg uas tseem tsis tau hno tshuaj vaccine rau thaum lig zog li cas ntxiv.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Victoria (VIC)

Victoria muaj neeg 779 leej kis tau kab mob thiab muaj 2 tug tas sim neej.

Hau xeev Daniel Andrews tau hais tias yuav tshem qee cov kev txwv rau tej zos cheeb tsam ntawm xeev Victoria thiab nroog Melbourne thaum lub xeev no muaj neeg hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine txog 80%, uas cia siab tias yuav hno tau li hais no rau hnub zwj Quag (Tuesday) zwj thaj tim 28.09.2021 no.

Kuj yuav pub tej neeg mus tau nrug deb ntawm lawv tsev txog 15km thiab pub mus ua ke lom zem nraum zoov li mus ntau golf, tennis, basketball tab sis tseem teev tias pub neeg mus tau coob npaum li cas xwb. Tsis tas li no kuj tau txo cov kev txwv ntaug me ntsi rau tej neeg personal trainning uas tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm thiab.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.                                                                    

24 teev thoob Australia

  • Ntawm ACT ces muaj tej neeg hnoob nyoog tshaj 12 xyoos txog 85% tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine lawm.
  • Queensland tsis muaj neeg kis kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev.
Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.