Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Queensland twb yuav hno tau tshuaj vaccine raws tej hom phiaj txog 80%, thiab tau txiav txivm siab tias seb puas yuav ntoj ncig ntawm Sourth Korea thiab Japan

The Brisbane skyline is seen at sunset from the suburb of Balmoral in Brisbane. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 10.11.2021.

  • Queensland tus hau xeev Annastacia Palaszczuk hais tias nws lub xeev yuav muaj neeg no tshuaj vaccine txog 80% tag kis lawm. Tib lub caij no los Clive Palmer uas yog ib tug neeg ua luam kuj qhia tias tseem tab tom npaj yuav coj tus tsoom fwv xeev no mus hais plaub vim nws tseem xav thov tsim ib tsab cai txwv tsis pub tej neeg uas tsis tau hno tshuaj vacine mus siv ib cov chaw twg.

  • Tsoom fwv teb chaws tseem tab tom xav tias seb puas yuav tso cai rau tej neeg mus ntoj ncig mus los ntawm Australia nrog rau South Korea thiab Japan yam tsis tas cais. Thawj pwm tsav Scott Morrison hais tias tsoom fwv tseem tab tom los txheeb tej hauj lwm li hais no kom ua tau li tej muaj ntsis zoo sib xws li cov tau muaj nrog Singapore lawm.

  • Victoria muaj tej neeg hnoob nyoog 12 xyoos thiab hnoob nyoog siab tshaj ntawd tshaj 84% yog cov neeg tau hno tshuaj vaccine yam tsawg li ib koob lawm. Thiab yuav tso tseg tsis siv tag nrho txhua cov kev txwv lawm thaum muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob ntawm lub xeev no txog 90% rau hnub tim 24.11.2021 no lawm.

COVID-19 STATS:

  • Victoria muaj 1,003 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 14 leej tas sim neej.
  • NSW muaj 216 tus neeg kis tau kab mob tshiab thiab muaj 3 tug neeg tas sim neej.
  • Queensland muaj 3 tug neeg tshiab kis kab mob thiab ACT muaj 9 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, tej clinics sim kab mob thiab cov nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov uas tus tswj cov kev cais thiab cov kev sim kab mob ntawm lawv tej xeev.

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.