Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Yuav muaj neeg txog 10,000 tus mus koom Melbourne Cup rau lub caij NSW npaj qhib tag kis

Wafanyakazi waandaa viti nje ya mgahawa mtupu, kwa kufunguliwa tena ndani ya jengo la QVB mjini Sydney. Source: AAP/DAN HIMBRECHTS

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 10.10.2021.

Cov ntsiab lus tseem ceeb:

  • Lub koom txoos Melbourne Cup yuav pub 10,000 tus neeg uas hno tshuaj vaccine txwm 2 koob mus koom tau tam li yog ib cov kev sim qhib xeev Victoria.
  • NSW muaj neeg hno thawj koob tshuaj vaccine txog 90% rau lub caij nws npaj yuav rov qab qhib nws lub xeev tag kis.
  • Nom tswv tswj kev noj qab haus huv ntawm 3 lub xeev muaj kev txhawj xeeb tom qab tau muaj ib tug neeg Victoria uas ua hauj lwm saum dav hlau tau mus caij lub tuam txhab Virgin Airlines ntau fij dav hlau.

Victoria

Victoria tau muaj neeg tshiab txog 1,890 tus tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 5 tug neeg tas sim neej. Ntawm tej neeg mob 602 leej uas tseem raug kho ntawm tsev kho mob tam sim no ces tsuas muaj tej tej neeg no tsawg dua 7% thiaj yog cov tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob xwb.

Txog cov kev txheeb tej neeg uas kis kab mob thiab tau nyob ze tej neeg kis kab mob ces tam sim no tau hloov los txheeb tej neeg uas kis tau kab mob thiab thawj tus neeg uas tau nyob ze nrog tej neeg kis kab mob no lawm xwb.

Hau xeev Daniel Andrews tau qhia tias txog ib cov koom txoos loj coj los sim seb nws lub xeev tej lagluam ho yuav zoo li cas thaum muaj neeg hno tau tshuaj vaccine 2 koob txog 80% lawm.

Txog hnub tim 30.10.2021 no ces Melbourne yuav muaj cai ua tau cov koom txoos paj nruag tshiab ntawm chaw kiag ua pub 'ob peb txheeb tus neeg' mus koom tau.

Yuav qhib lub koom txoos sib tw nees Melbourne Cup rau hnub tim 02.11.2021 thiab pub tej neeg thiab pub tej neeg ua tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 10,000 tus koom tau.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

New South Wales  

New South Wales muaj 477 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 6 tus neeg tas sim neej.

Lub xeev no muaj nws tej pej xeem hnoob nyoog siab tshaj 16 xyoo txog li 90% tau hno thawj koob tshuaj vaccine lawm.

Thiab muaj tej neeg hnoob nyoog tshaj 16 xyoo txog 72.8% tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm.

NSW Health cov kev ntsuam tej dej qias kuj pom tau tias muaj kab mob coronavirus ntawm lub zos Uralla ntawm cheeb tsam Hunter New England.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

24 teev dhau los thoob Australia

  • Queensland tsis muaj neeg kis kab mob COVID-19.
  • ACT muaj 30 tus neeg tshiab kis tau kab mob, thiab muaj 16 tus neeg no kis tau lawm tej xub tau kis ua ntej lawm, hos cov seem ntawd ces tseem txheeb tias ho kis tau li cas.
  • Nom tswv tswj dej num noj qab haus huv ntawm 3 lub xeev muaj kev txhawj xeeb tom qab tau muaj ib tug neeg Victorian uas ua hauj lwm saum dav hlau rau lub tuam txhab dav hlau Virgin Airlines ntau fij dav hlau uas ya ntawm Melbourne mus rau Adelaide, ya ntawm Sydney mus rau Newcastle raug sim tau tias kis tau kab mob rau lwm tus rau lub caij nws tseem ua hauj lwm pib txij hnub tim 4 txog hnub tim 6 lub 10 hli ntuj xyoo 2021.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.