Coming Up Fri 3:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Khmer radio

បច្ចុប្បន្នភាពកូវីដ-១៩៖ រដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងលិចនិងដែនដីភាគខាងជើងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹង

South Australia could be the next state to relax close contacts and face masks rules. (file) Source: Matt Jelonek/Getty Images

នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពរបស់លោកអ្នក ស្តីពីវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។

ប្រទេសអូស្រ្តាលី​រាយការណ៍​មនុស្ស​ស្លាប់​ដោយសារកូវីដ-19​យ៉ាងហោចណាស់ 32នាក់ រួមទាំង​ 13នាក់នៅ​ក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ 10នាក់​នៅ​ក្នុងរដ្ឋញូសៅវែល និង 9នាក់​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋគ្វីនស្លេន នៅថ្ងៃពុធនេះ។ ចំនួន​មនុស្ស​ស្លាប់​ប្រចាំថ្ងៃនៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​អូស្រ្តាលីខាង​លិច ថ្ងៃនេះ​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​១០នាក់​ដែល​បាន​ស្លាប់​កាល​ពីមុនៗមក។

ចំនួន​ប្រជាជន​ដែល​កើតកូវីដ​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​នៃរដ្ឋ​ញូសៅវែល​បាន​កើនឡើង។ មាន​ 1,743 នាក់នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​នៅថ្ងៃទី ២៧ មេសា បើ​ធៀបទៅនឹង​ 1,418 នាក់នៅថ្ងៃទី​ ៤​ មេសា។

ពិនិត្យ​មើល​ទំនោរ​នៃកូវីដ-19ចុងក្រោយបំផុត មានទាំង​ករណីឆ្លង​ថ្មី ​អ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និង​ការស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្រ្តាលីនៅទីនេះ។

 

 

រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិច និងដែនដីភាគខាងជើង បានក្លាយជារដ្ឋចុងក្រោយគេដែលធ្វើតាមរដ្ឋញូសៅវែល រដ្ឋវិចថូរៀ រដ្ឋ​គ្វីនស្លេន និងដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៃករណីវិជ្ជមាន COVID-19។ គេរំពឹងថា រដ្ឋអូស្ត្រាលី​ខាង​ត្បូងនឹង​ធ្វើ​តាមដូចគ្នានេះ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ។

ចាប់ពីម៉ោង 12.01 ព្រឹក ថ្ងៃសុក្រ ទី 29 មេសា ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលគ្មានរោគសញ្ញានៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិច មិនត្រូវតម្រូវឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកទៀតទេ ប្រសិនបើពួកគេអនុវត្តតាមពិធីការដ៏តឹងរ៉ឹង។

ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលមិនមានរោគសញ្ញាត្រូវតែធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័សប្រចាំថ្ងៃ ពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេ ជៀសវាងទៅទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ធ្វើការពីផ្ទះតាមដែលអាចធ្វើបាន និងជូនដំណឹងដល់និយោជក ឬកន្លែងសិក្សាអប់រំរបស់ពួកគេ។

ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលមានរោគសញ្ញាត្រូវតែស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេ រហូតដល់រោគសញ្ញាបានបាត់ទៅវិញ និងធ្វើ​តេស្ត​តាមពិធីការដែលមានស្រាប់។

រដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងលិច ក៏បានដកចេញនូវតម្រូវការសម្រាប់ម៉ាសមុខ (លើកលែងតែទីកន្លែងជាក់លាក់ដូចជាមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌល​ថែទាំមនុស្សចាស់) ច្បាប់ពីរម៉ែត្រការ៉េ និងភស្តុតាងនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងជាចាំបាច់នៅកន្លែងធ្វើការនៅតែមាន។

តម្រូវការ G2G Pass សម្រាប់ការមកដល់ក្នុងរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាង​លិច និងតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងរដ្ឋនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 29 ខែមេសា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែតម្រូវឱ្យដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ។ តម្រូវការនេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍។

នៅដែនដីភាគខាងជើង ការផ្លាស់ប្តូរខាងក្រោមបានចូលជាធរមានចាប់ពីម៉ោង 12.01 ព្រឹកថ្ងៃនេះ។

  • ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលមិនមានរោគសញ្ញាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួនបីដងរួចហើយ មិនតម្រូវឱ្យស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកទៀតទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេនៅតែត្រូវធ្វើតេស្តរហ័ស RAT ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃដំបូង បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ និងនៅថ្ងៃទី 6 ។
  • ពួកគេត្រូវតែពាក់ម៉ាសសម្រាប់រយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេ ហើយមិនអាចចូលទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បានទេ។ ពួកគេត្រូវតែជូនដំណឹងដល់និយោជក ឬសាលារៀនរបស់ពួកគេ ថាពួកគេជាអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ។ ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ឬចាក់វ៉ាក់សាំងមិនពេញលេញ ត្រូវតែបន្តនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ។
  • ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលមានរោគសញ្ញា COVID-19 ត្រូវតែដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកភ្លាមៗ ធ្វើតេស្តរក COVID-19 និងបន្តដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែករហូតដល់រោគសញ្ញាបាត់ទៅវិញ។

រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងទទូចថា ម៉ាសមុខនៅតែជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកទៅ​ទស្សនានៅសាលារៀនផងដែរ។ ម៉ាសមុខគឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី 7 ដល់ទី 12 ប៉ុន្តែត្រូវបាន "ណែនាំយ៉ាងខ្លាំង" សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី 3 ដល់ទី 6 នៅក្នុងរដ្ឋនេះ។

ប្រធានាធិបតីរងសហរដ្ឋអាម៉េរិក Kamala Harris បានធ្វើឃើញតេស្តវិជ្ជ COVID-19។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងភរិយា មិនមែនជាអ្នកដែល​មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទេ។

 

 


ចូល​អាន​អំពីវ៉ាក់សាំង​កូវីដ-១៩ជាភាសាខ្មែរ


ស្វែងរកគ្លីនីកធ្វើតេស្ត​កូវីដ-១៩

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland   

South Australia   Tasmania   Victoria   Western Australia  


ចុះបញ្ជី​លទ្ធផល​តេស្តរហ័ស (RAT) របស់​អ្នកនៅទីនេះ ប្រសិនបើ​អ្នក​ទទួលបានលទ្ធផល​វិជ្ជមាន

ACT   New South Wales   Northern Territory   Queensland    

South Australia   Tasmania   Victoria    Western Australia


ស្វែងរក អ្វីដែល​អ្នកអាចធ្វើបាន និង​មិនអាច​ធ្វើបាន នៅគ្រប់ទីកន្លែង​ក្នុងប្រទេស​អូស្រ្តាលី។

មុនពេល​អ្នកធ្វើដំណើរចេញ​ទៅ​ក្រៅប្រទេស ចូរពិនិត្យ​តម្រូវការ​ធ្វើ​ដំណើរ​​និង​ដំបូន្មានចុងក្រោយ​គេបង្អស់។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ ចូរពិនិត្យ​មើល​អ្វីជាជម្រើសរបស់​អ្នក។

នេះគឺជា​ជំនួយ​ខ្លះៗ​ក្នុងការ​ស្វែងយល់​ពីវគ្គសព្ទនៃកូវីដ-១៩​ជាភាសា​របស់លោកអ្នក។


 

អានព័ត៌មាន​អំពី​កូវីដ-១៩ទាំងអស់​ជាភាសារបស់​អ្នកនៅ​លើ SBS Coronavirus portal

This story is also available in other languages.